Projecten Blended Learning

Lees hieronder meer over de verschillende projecten die het lectoraat Blended Learning uitvoert.

BLENDED LEARNING STUDIO
Codarts Research - Blended Learning StudioBij blended learning hoort blended lesmateriaal dat zowel online als onsite ingezet kan worden. Het lectoraat bouwt daarom aan een (mobiele) studio-omgeving waarin lessen, uitvoeringen, lectures etc. kunnen worden vastgelegd in beeld en geluid. Dit materiaal kan vervolgens worden bewerkt tot bijvoorbeeld online kennisclips en lesmateriaal. Maar het kan ook gecombineerd worden met animaties, game-elementen of presentaties om deel uit te kunnen uitmaken van de bestaande fysieke onderwijsomgeving.

Ben je geïnteresseerd om bestaand of nieuw lesmateriaal te ontwikkelen in een hedendaagse onderwijsomgeving, zoals een video of een kennisclip, neem dan contact op met Carlo de Wijs  cmmdewijs@codarts.nl.


MOTIONBANK
Videotools kunnen een belangrijke rol spelen in het kunstvakonderwijs. Met name het geven van feedback en annoteren van lesmateriaal in een videotool dragen bij aan een actievere verwerking van de lesstof. Momenteel werkt het lectoraat Blended Learning in samenwerking met Motionbank Education Partners aan de videotool Motionbank. In maart 2018 hebben studenten en docenten van verschillende dansafdelingen van Codarts de tool in het onderwijs getest. Zowel studenten als docenten zijn erg enthousiast over de mogelijkheden van Motionbank. Wil je meer weten over Motionbank? Neem dan contact op met Jaco van den Dool  (jvandendool@codarts.nl) of Marion Schiffers (mschiffers@codarts.nl).

De ontwikkeling van motionbank is onderdeel van: DANCE ON, PASS ON, DREAM ON (DoPoDo).

FUNDED BY
Codarts Research - Blended Learning Motionbank Partners.jpg

Meer info: website DoPoDo and website Motionbank.

SINGEWING SPACE
Codarts Research - Blended Learning Singewing SpaceIn samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, het lectoraat Kunsteducatie van de AHK, The Patching Zone, CKC & Partners en IPEM Universiteit Gent heeft het lectoraat Blended Learning van Codarts een subsidie gehonoreerd gekregen om kunstvakonderwijs te innoveren. Met het ontwerpen van de innovatieve, digitale demonstrator “Singewing space” wil dit project een nieuwe kijk op blended learning ontwikkelen door de interactie met de computer lichamelijker en socialer te maken.

Deze digitale demonstrator beoogt gebruikers in het kunstonderwijs mee te nemen in een interactief en fysiek leerproces op het snijvlak van muziek en dans. Het doel van deze insteek is om het artistieke leerproces krachtiger te maken door enerzijds het uitwisselen van artistieke ideeën mogelijk te maken en anderzijds door een verbinding te leggen tussen de verschillende zintuiglijke modaliteiten horen, zien en voelen. Recente theorieën over leren, gebaseerd op de theorie van het zogenaamde “embodied cognition”, breken een lans voor dergelijk multimodaal leren en zullen het ontwerpproces van de demonstrator sturen. De “Singewing space” baant daarmee de weg vrij voor het ontwikkelen van innovatieve onderwijstools door de creatieve industrie.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door SIA Kiem Creatieve Industrie.

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
Codarts Research - Blended Learning CanvasIn het tweede semester van 2018  hebben 25 docenten – verdeeld over alle afdelingen van Codarts – gebruik gemaakt van Canvas in hun onderwijspraktijk. Canvas is een Learning Management System (LMS) dat ook al wordt gebruikt door bijvoorbeeld Royal College of London en de Fontys Hogeschool. Binnen de digitale ruimte van de LMS hebben docenten de mogelijkheid om vlot te communiceren met studenten, lesmateriaal te delen, quizzen af te nemen, en peer feedback te faciliteren.

De voortgang van de  Canvas pilot zal worden onderzocht door het lectoraat Blended Learning. De nadruk van het onderzoek ligt in het begrijpen welke kansen het gebruik van een LMS biedt voor het artistieke leerproces van Codarts en het inzichtelijk maken van eventuele knelpunten. Aan het eind van het huidige academische jaar zullen de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden. Mocht je meer informatie willen over het huidige project, of als je ideeën hebt om jouw onderwijs meer blended te maken, neem dan zeker eens contact op met de kenniskring van het lectoraat Blended Learning via wmvanbaalen@codarts.nl.

Bekijk deze link voor meer informatie over Canvas of bekijk dit filmpje.

PITCH2PEER
Codarts Research - Blended Learning Pitch2PeerHet lectoraat Blended Learning van Codarts Rotterdam onderzoekt hoe het artistieke leerproces van studenten kan worden verbeterd met gebruik van digitale leermiddelen. In ons onderzoek staat de tool Pitch2peer centraal. Pitch2peer (P2P) is een tool die is ontworpen voor het geven van peer feedback. Docenten/ begeleiders prepareren in de tool een module met opdrachten. Studenten kunnen werk uploaden op de site en geven elkaar dan aan de hand van criteria gerichte feedback. De studenten werken in een veilige leeromgeving doordat er heldere kaders worden geboden en de peer feedback wordt begeleid door expert feedback.

Wil je P2P gebruiken in je lespraktijk, neem dan contact op met Arienne Zwijnenburg atzwijnenburg@codarts.nl.