Docent Onderwijspedagogiek en Onderzoeksvaardigheden

PLAY.MOVE.EXPLORE.BECOME.CODARTS

Codarts is een stevig in de Rotterdamse samenleving gewortelde internationale hogeschool die kwalitatief hoogwaardige bachelor- en masteropleidingen aanbiedt op het gebied van muziek, muziektheater, dans, circus, muziek- en danseducatie en muziek- en danstherapie.

Diversiteit, interdisciplinariteit en duurzaamheid zitten in de genen van Codarts verankerd. We maken deel uit van nationale en internationale netwerken. Het innovatieve onderwijs -en onderzoeksprogramma Rotterdam Arts & Sciences Lab – een samenwerkingsverband tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam en Codarts – getuigt hiervan. 

Codarts telt ruim 1.000 studenten, met circa 65 nationaliteiten, en ongeveer 420 medewerkers.

Voor de opleiding Docent Muziek zijn wij zo spoedig mogelijk op zoek naar een:

Docent Onderwijspedagogiek en Onderzoeksvaardigheden
(0,4167 fte / 15 uur per week)

 

De opleiding
De bacheloropleiding Docent Muziek van Codarts leidt bevlogen, veelzijdige en ondernemende docenten op die zowel muzikaal als pedagogisch en didactisch veel te bieden hebben en op een innovatieve en verbindende manier kunnen opereren in een divers en dynamisch werkveld.

 

De werkzaamheden:

 • Het geven van lessen Onderwijspedagogiek & Onderzoeksvaardigheden (jaar 1 t/m 3) en een aandeel in de stage intervisie, in nauwe samenwerking met de docenten muziekdidactiek en stagebegeleiding.
 • Begeleiding van studenten bij onderzoeksopdrachten en de beoordeling hiervan (met name jaar 4).

 

Het vak Onderwijspedagogiek binnen de opleiding Docent Muziek geeft enerzijds praktische, toepasbare adviezen voor de onderwijspraktijk, anderzijds geeft het ook inzicht in de meer theoretische aspecten en gaat het in op fundamentele vragen over onderwijs en (muziek)educatie. De stof die aan bod komt bij Onderwijspedagogiek vormt tevens de inhoud waarmee de student zich onderzoeksvaardigheden eigen maakt. In jaar 4 vormen een grote onderzoeksopdracht en de het ontwikkelen van een educatief product de afronding van deze leerlijn.

Je leidt studenten op tot professionals met een onderzoekende, open en niet-oordelende houding. Je leert hen theorie en praktijk in kunst en educatie te verbinden en daarbij het eigen werk en handelen te onderbouwen en beargumenteren. Studenten ontwikkelen vanuit hun persoonlijke interesses een eigen visie op kunst en educatie en vertalen deze naar hun manier van lesgeven.

Je maakt deel uit van de vakgroep Stage-Onderwijspedagogiek-Muziekdidactiek van de opleiding. Samenhang en transfer tussen de diverse modules vormen een belangrijk uitgangspunt in de onderwijsvisie.
 

Gevraagd wordt:

 • In bezit van een Masterdiploma, bij voorkeur op het gebied van Onderwijskunde of Pedagogische Wetenschappen, of aantoonbaar vergelijkbare expertise.
 • Onderzoekservaring (op ten minste Master niveau).
 • Affiniteit met kunst(vak)onderwijs.
 • Ervaring binnen het onderwijs (VO en/of PO) en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het werkveld, het vakgebied en de literatuur.  
 • Beschikking over een relevant netwerk.
 • Kunnen aansluiten op de belevingswereld van HBO studenten.
 • Proactief en initiërend handelen en samenwerken binnen de vakgroep (o.a. team teaching, vakgroepoverleg).
 • Bereid zijn een aandeel te leveren in het blijven door ontwikkelen en actualiseren van het curriculum.
 • Uitstekende Nederlandse schrijf- en spreekvaardigheid (de opleiding Docent Muziek is Nederlandstalig).
 • Beschikbaarheid op woensdagochtend en/of donderdag.

 

Geboden wordt:

 • Werken in een gedreven team, inspirerende omgeving van kunsthogeschool met veel verschillende disciplines en een bruisende, diverse studentenpopulatie.
 • Salariëring in salarisschaal 11 van de cao-hbo (min. € 3.881,09 en max € 5.332,48 bruto per maand op basis van 36 uur per week): afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Een jaarcontract met uitzicht op verlenging;
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de cao hbo, waaronder een goede verlofregeling, een eindejaarsuitkering, fietsenplan, pensioenregeling (ABP), studiefaciliteiten, collectieve zorgverzekering.

 

Informatie:

 • Voor meer informatie over de functie en sollicitatieprocedure kan contact opgenomen worden met Hoofd Educatie, Ingrid Stoepker via iastoepker@codarts.nl.
 • Voor meer informatie over Codarts verwijzen wij naar de website www.codarts.nl.

 

Sollicitatie:

Je motivatiebrief en cv kun je tot en met 4 december 2022 per e-mail sturen aan bureaupo@codarts.nl.

 

Goed om te weten: Om de veiligheid binnen het onderwijs te garanderen, wordt van alle medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Codarts streeft naar een divers personeelsbestand. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen onze organisatie versterkt.         

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.