Stichting Vrienden van Codarts

De Stichting Vrienden van Codarts, opgericht in 1980 door Lionsclub City uit Rotterdam, is van mening dat het kunstvakonderwijs in het algemeen en Codarts met al haar talentvolle studenten in het bijzonder steun verdient. Sinds medio 2023 is het Dansfonds Corrie Hartong opgegaan in de Stichting Vrienden van Codarts.

Stichting Vrienden van Codarts

Codarts - Stichting Vrienden van Codarts


Investeren in de toekomst
Een investering in buitengewoon talent van een kunstvakopleiding, dat is de investering met de hoogst mogelijke ‘return on investment’ in de kunsten. Ook voor u. Immers, door een kunststudent financieel te ondersteunen, draagt u direct bij aan de ontwikkeling – en dus de toekomst – van een kunstenaar in het bijzonder en de kunsten in het algemeen. Als Vriend van Codarts heeft u bovendien de mogelijkheid om excellente muziek-, dans- en circustalenten aan het werk te zien of horen tijdens voorstellingen of concerten, en hen te volgen op hun weg naar de verwezenlijking van hun ultieme droom.

 

Internationale hogeschool
De geschiedenis van het muziek- en dansonderwijs aan Codarts gaat terug tot de jaren 30 van de vorige eeuw (‘Rotterdams Conservatorium’ en ‘Rotterdamse Dansacademie’); de circusopleiding was in 2006 de eerste in haar soort in Nederland. Codarts staat hoog aangeschreven in binnen- en buitenland; mensen uit de hele wereld vinden hun weg naar Rotterdam om hier hun talenten te ontwikkelen. Haar uitstekende reputatie dankt de hogeschool aan onder meer de topkwaliteit die zij biedt in een breed scala aan studierichtingen. Wereldwijd bestaat geen ander instituut met een zo grote diversiteit aan muziekgenres, van klassiek tot pop en van Latin-muziek tot Argentijnse Tango. Op het gebied van de hedendaagse dans is Codarts toonaangevend in Europa. En hoewel nog aan het begin van hun carrière, werkten al meerdere alumni van de circusopleiding met de grootste internationale gezelschappen.

Codarts is stevig geworteld in Rotterdam. De hogeschool neemt deel aan in talrijke stedelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs en cultuur. En op alle podia in de stad treden studenten en oud-studenten op.

 

Corrie Hartong Stipendium

Sinds 2023 maakt het Dansfonds Corrie Hartong deel uit van de Stichting Vrienden van Codarts en worden vanuit deze stichting ook stipendia uitgereikt aan studenten Dans die hiervoor een aanvraag kunnen doen.

 

Corrie Hartong 

Corrie Hartong (1906-1991), één van de eerste danspioniers in Nederland, was een gepassioneerde danseres, choreografe en docente. Zij initieerde professioneel dansonderwijs in Nederland en was oprichtster van de Rotterdamse Dansacademie (in 1931). Uit haar legaat is in 1992 Stichting Corrie Hartong Fonds (ook wel Dansfonds Corrie Hartong) opgericht. Het fonds wilde de herinnering aan deze opmerkelijke vrouw levend houden door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de dans, in het bijzonder door het financieel steunen van dansstudenten van Codarts. Dit initiatief wordt sinds 2023 voortgezet door de Stichting Vrienden van Codarts.

 

Financiële ondersteuning 

Nadat zij hun propedeuse hebben behaald, kunnen studenten een financiële bijdrage aanvragen bij Stichting Vrienden van Codarts voor bijvoorbeeld de realisering van een veelbelovend dansproject, een cursus, een stage of een vervolgopleiding in het buitenland. Financiële ondersteuning uit het fonds wordt altijd aangevuld met financiering uit andere bronnen.

Stichting Vrienden van Codarts
De Stichting Vrienden van Codarts is een culturele ANBI* die Codarts-studenten van alle studierichtingen wil bijstaan, onder meer door het financieel mogelijk maken van masterclasses en bijzondere muziek-, dans- en circusproducties, evenals het beschikbaar stellen van beloningen voor buitengewone artistieke prestaties en het geldelijk steunen van excellente talenten die anders hun studie niet zouden kunnen voortzetten.

Verder levert de Stichting Vrienden van Codarts onder meer een structurele financiële bijdrage aan:

  • Stipendia (toelages voor zojuist afgestudeerde excellente studenten ten behoeve van bijvoorbeeld een vervolgstudie).
  • Jaarlijks concours: Erasmus Jazz Prijs.

 

Wilt u Vriend worden en Codarts studenten ondersteunen?
Neemt u dan contact op met Vrienden-officer Inge van den Berg via ivandenberg@codarts.nl. We verwelkomen u van harte!
 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Codarts bestaat uit:

  • Lex van Deudekom, voorzitter
  • Luc Beurskens, penningmeester
  • Patrick Cramers, bestuurslid
  • Monica van Steen, bestuurslid
  • Eric van Abbe, bestuurslid

De bestuurders zijn onbezoldigd.
 

Wat mag u bij wijze van wederdienst van ons verwachten?

Optie 1: Vriend van Codarts (€ 50 per jaar)

  • Gratis toegang tot concerten en voorstellingen op de drie Codarts-locaties (Kruisplein 26, WMDC, Fenix I).
  • Informatie over Codarts-activiteiten.


Optie 2: Vriend van Codarts plus Partner (€ 70 per jaar)
Idem optie 1 met twee personen.


Optie 3: Royale Vriend (€ 200 per jaar)

Idem optie 1 plus:

  • Gratis toegang tot twee Codarts-optredens per schooljaar/seizoen in de Doelen.

 

Optie 4: Royale Vriend plus Partner (€ 250 per jaar)

Idem optie 3 met twee personen.


Giften en legaten

Giften en legaten zijn zeer welkom. Bijdragen worden volledig gebruikt voor het ondersteunen van de studenten. Hiervoor kunnen afspraken gemaakt worden waarbij rekening gehouden kan worden met specifieke wensen.

* ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling. Een gift aan een ANBI mag u onder bepaalde voorwaarden aftrekken bij uw belastingaangifte, bij een gift aan een culturele ANBI krijgt u extra aftrek.

Stichting Vrienden van Codarts
p/a Kruisplein 26
3012 CC Rotterdam
010-2171100
vrienden@codarts.nl
NL50ABNA0414131169
Fiscaal nummer: 96.14.849

 

Publicaties

Jaarverslag 2021
Financieel jaaroverzicht 2021
jaarverslag 2020
jaarverslag 2019
financieel jaaroverzicht 2019
beleidsplan 2019
jaarverslag 2018