Transdiciplinary Education Innovation

Het lectoraat brengt kunst, wetenschap en maatschappelijke belanghebbenden bij elkaar om een meer sociaal robuuste benadering van onderwijs te ontwikkelen.

Transdiciplinary Education Innovation

Codarts - Transdiciplinary Education Innovation