Toelatingseisen Muziektheorie

Muziektheoretische kennis en gehoor

 • Kennis van het notenschrift in viool- en bassleutel.
 • Voortekening van de majeur en mineur toonsoorten.
 • Het vermogen om alle intervallen binnen het octaaf, zowel melodisch als harmonisch, te herkennen op gehoor en in schrift.
 • Het vermogen om de volgende drieklanken in grondligging, zowel melodisch als harmonisch, te herkennen op gehoor en in schrift: majeur, mineur, verminderd, dubbel verminderd en overmatig.
 • Het vermogen om de volgende vierklanken in grondligging, zowel melodisch als harmonisch, te herkennen op gehoor en in schrift: major zeven (∆), mineur (mi7), half verminderd (ø), verminderd (o), mineur majeur zeven (mi∆), dominant zeven (7), dominant zeven kruis vijf (7+5), dominant zeven mol vijf (7-5).
 • Het vermogen om onderstaande toonladders te herkennen op gehoor en in schrift:
  • majeur
  • majeur harmonisch
  • mineur harmonisch
  • mineur melodisch
  • zuiver mineur (Aeolisch)
  • majeur en mineur pentatonisch
  • de modi lonisch, Dorisch, Frygisch, Lydisch, Mixolydisch, Aeolisch en Lokrisch.
 • Het vermogen om eenvoudig akkoordprogressies te herkennen op trapcijfer en te noteren in Romeinse cijfers.
 • Het vermogen een melodie op gehoor te noteren in de vioolsleutel (melodisch dictee).
 • Het vermogen een ritme op gehoor te noteren (ritmisch dictee).