Medezeggenschapsraad

Deze pagina geeft informatie over de medezeggenschapsraad (MR) van de Havo/vwo voor Muziek en Dans.

De medezeggenschap bij LMC is voor overkoepelende zaken gelegd bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Onze school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Bijna elk onderwerp kan worden besproken: huiswerk, ouderavonden, veiligheid, schooltijden, de schoolgids, de ouderbijdrage, de missie van de school enzovoort. Er zijn reglementen voor de GMR en voor de MR en een medezeggenschapsstatuut. In deze documenten is onder meer de organisatiestructuur van de medezeggenschap beschreven en wordt aangegeven op welke onderwerpen de medezeggenschapsraden instemmingsrecht of recht van advies hebben.

De huidige MR van de HMD bestaat uit:

  • mevr. E. van Leeuwen (ouder)
  • de heer P. Loef (ouder)
  • vacature (ouder)
  • mevr. E. van den Berg (docent)
  • mevr. C. Gibcus (docent)
  • de heer M. Menz (docent)