Introductie

Jij bent een professional werkzaam in het kunsteducatieve werkveld (beeldende kunst, muziek, theater en dans) en hebt de ambitie om je verder te ontwikkelen in je vakgebied. Naast het verdiepen van jouw visie op de beroepspraktijk, wil jij jezelf ook verbreden op het gebied van onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe didactische werkvormen in kunsteducatie.

De tweejarige deeltijd Master Kunsteducatie richt zich op twee uitstroomprofielen: primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Tijdens de opleiding combineer je werk en studie waardoor je opgedane kennis en vaardigheden direct kunt vertalen naar de praktijk en je kritisch leert reflecteren op je eigen handelen.

Belangrijke accenten van de master zijn:
– interdisciplinariteit & vakkenintegratie
– onderzoek
– nieuwe media
– nieuwe didactische werkvormen, zoals gamification

Na het afronden van de opleiding ben je in staat om  kunst- en cultuurcurricula te ontwerpen, en implementeren op basis van hedendaagse kunsttheorieën en onderzoek. Voorbeelden van beroepen die je kunt uitoefenen na deze master zijn: Leerkracht op het basis- en voortgezet onderwijs, beleidsmedewerker bij culturele instellingen en ontwikkelaar van lesmaterialen.

Iedere donderdag (van 15.00 tot 21.00 uur) krijg je colleges, werkgroepen, practica en begeleiding. De gemiddelde studiebelasting is 20 uur per week, inclusief projecten en zelfstudie.

Lees meer

Jaar 1 (30 ECTS)

In het eerste jaar volg je de volgende modules:

Reflectie op de hedendaagse kunsten (10 ECTS)
Op basis van literatuur, culturele evenementen en presentaties van hedendaagse kunstenaars ontwikkel je een kritisch-constructieve houding ten opzichte van hedendaagse kunst en verbind je deze aan de (eigen) beroepspraktijk.

Curriculumontwerp kunstonderwijs (8 ECTS)
Je verdiept je in huidige ontwikkelingen in het kunstonderwijs op het gebied van interdisciplinair denken en curriculumontwerp. Je onderzoekt actuele theorieën over curricula in het kunstonderwijs en bundelt samen met je medestudenten je krachten om tot een interdisciplinaire leerlijn in de kunsten te komen, zowel voor primair als voortgezet onderwijs.

Professionaliseren docenten (7 ECTS)
Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen het primair en voortgezet onderwijs. In het promair onderwijs is veel vraag naar ondersteuning van groepsleerkrachten bij het uitvoeren van kunstonderwijs, in het voortgezet onderwijs ligt de nadruk op het professionaliseren van de samenwerking binnen je eigen docententeam. Je onderzoekt hiervoor vernieuwende vormen en probeert deze uit.

Onderzoeksvaardigheden & literatuuronderzoek (5 ECTS)
Het onderzoeksproces van kwalitatief onderzoek in kunsteducatie staat centraal en verschillende methoden en technieken van onderzoek worden behandeld. Je voert een literatuuronderzoek uit dat uitmondt in een vraagstelling voor het onderzoek dat je in het tweede studiejaar doet.

Jaar 2 (30 ECTS)

In het tweede studiejaar kies je voor het uitstroomprofiel primair onderwijs of voor het uitstroomprofiel voortgezet onderwijs en volg je de volgende modules:

Onderzoek, thesis en presentatie primair onderwijs (20 ECTS)
of

Onderzoek, thesis en presentatie voortgezet onderwijs
(20 ECTS)
Je doet een klein, kwalitatief praktijkonderzoek naar een onderwerp uit je praktijk als kunstdocent in het basis- of voortgezet onderwijs. Jouw masterthesis is een verslag van het volledige onderzoek; uitvoering, resultaten en conclusies.

Onderwijsontwerp primair onderwijs (10 ECTS)
of
Onderwijsontwerp voortgezet onderwijs
(10 ECTS)
Je ontwikkelt individueel of gezamenlijk een interdisciplinaire leerlijn voor ofwel het primair onderwijs ofwel de onder- of bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Je gebruikt de vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan in de verschillende modules van het eerste jaar.

Werkveld

De Master Kunsteducatie voldoet aan de eisen van het landelijke opleidingsprofiel van het KVDO (het netwerk van de kunstvakdocentenopleidingen in Nederland), zoals vastgelegd door de Vereniging Hogescholen. Daarnaast sluit het profiel aan bij het in 2016 gepubliceerde landelijke beroepsprofiel van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), gemaakt in nauwe samenspraak met het werkveld. Dit beroepsprofiel geeft duidelijke richtlijnen over de gewenste bekwaamheden in het onderwijs.

Voor meer informatie: http://www.lkca.nl/hoger-onderwijs/master-kunsteducatie

Blended Learning

In het  curriculum van de Master Kunsteducatie is de ontwikkeling van nieuwe didactische werkvormen voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs een belangrijk onderdeel.

Vormen van blended learning, waaronder gamification, maken het onderwijs dynamischer, speelser en aantrekkelijker. Daarnaast zijn digitale media onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen en uitvoeren van veel eigentijdse kunstuitingen. De nieuwe elektronische leeromgeving gaat in het onderwijs een belangrijke rol spelen in de communicatie tussen docenten en studenten, de samenwerking van studenten aan onderzoek, het reflecteren op elkaars werk en de opbouw van de portfolio’s.

Minder
Aanmelden_Master_Kunsteducatie_Codarts_Rotterdam Aanmelden_Master_Kunsteducatie_Codarts_Rotterdam Aanmelden_Master_Kunsteducatie_Codarts_Rotterdam

Toelating

Kandidaten die een bachelor Docent Muziek, Docent Dans of Docent Drama of een buitenlandse equivalent hebben afgerond, én volgens de examencommissie over voldoende theoretische en praktische kennis beschikken, kunnen meedoen aan het toelatingsprogramma van deze master.

Toelatingsgesprekken zijn op afspraak en vinden plaats op een donderdagavond. Stuur een e-mail naar asc@codarts.nl voor het maken van een afspraak. Meld je daarnaast ook aan via studielink. Tijdens het gesprek wordt gelet op de communicatieve, ondernemende en onderzoekende attitude van de kandidaat.

Praktische_Informatie_Master_Kunsteducatie_Codarts_Rotterdam Praktische_Informatie_Master_Kunsteducatie_Codarts_Rotterdam Praktische_Informatie_Master_Kunsteducatie_Codarts_Rotterdam

Praktische info

Bereid je goed voor op een studie bij Codarts. Zie meer informatie voor de hoogte van het collegegeld, handige websites die je kunnen helpen bij  het vinden van een geschikte woonruimte, toelichting over studeren met een functiebeperking, en tips voor het aanvragen van een beurs. Deze pagina maakt je wegwijs in de verschillende faciliteiten die Codarts biedt.

Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent

Student life

Student Life is een begeleidingsprogramma dat bijdraagt aan een succesvolle en plezierige studieloopbaan. Student Life biedt informatie, opleiding, begeleiding en zorg. Wij helpen met het verbeteren van je prestaties en dragen bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, blessurepreventie en algemeen welzijn.

Je kunt bij ons terecht voor onder meer hulp bij huisvesting, begeleiding bij het vinden van de juiste verzekering, medische screenings, voedingsadvies en mentale begeleiding.
Het Student Life Team bestaat uit:

– Het Performing Arts Health Centre team (PAHC)
– Verschillende studieloopbaanbegeleider
– Een studentendecaan

Het International Office is ook onderdeel van Student Life.

We werken nauw samen met collega’s die bekend zijn met de hoge eisen van de beroepsgroep. Denk aan wetenschappers, docenten en de artistieke staf. We ondersteunen de individuele behoeften van iedere student. Hierbij besteden we ook aandacht aan de diversiteit binnen de podiumkunsten en binnen de verschillende culturele achtergronden.

Ons Student Life-programma is gebaseerd op vier onderling verbonden pijlers:
1. Onderzoek
2. Onderwijs
3. Ondersteunende diensten en faciliteiten
4. Research & development

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op door te mailen naar studentlife@codarts.nl.

Master Kunsteducatie

Kruisplein 26

3012 CC Rotterdam