Leerlingenraad

De Havo/vwo voor Muziek en Dans heeft een eigen leerlingenraad.

Onderwijs gaat over leerlingen en dus is het belangrijk naar hen te luisteren en hen inspraak te geven bij de aspecten die voor leerlingen van belang zijn. Iedere jaarlaag kan enkele keren per jaar de directie spreken over tal van schoolse zaken.

Daarnaast is er een leerlingenraad op de Havo/vwo voor muziek en dans die opkomt op voor de belangen van de leerlingen. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de schoolleiding. Ook stuurt de leerlingenraad de feestcommissie aan. De leerlingenraad bestaat uit 12 leden: 3 leden, een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De leerlingenraad is er voor en door leerlingen; vragen, klachten en goede ideeën zijn dus altijd welkom!

In het schooljaar 2016-2017 bestaat de leerlingenraad uit de volgende leden: Lorenzo D’Alba, Channah Thijssen, Suze Vonk.