Lectoraten

Codarts heeft drie lectoraten:

Naamloos

Lector Janine Stubbe

Performing Arts Medicine
jhstubbe@codarts.nl
+31 6 21 15 78 21
Podiumkunstenaars vragen het uiterste van zichzelf om tot maximale prestaties te komen. Fysiek worden dansers, musici en circusartiesten op de proef gesteld door de vele vlieguren die gemaakt moeten worden. Daarnaast is de mentale druk groot. Elke dag moet een topprestatie geleverd worden onder het toeziend oog van een kritisch publiek. Uitval door blessures en mentale klachten ligt bij deze doelgroep daarom op de loer. Codarts heeft op 1 september 2014 het lectoraat Performing Arts Medicine opgericht en dr. Janine Stubbe benoemd tot lector Performing Arts Medicine. Zij verricht toegepast onderzoek naar de fysieke en mentale belasting van dansers, musici en circusartiesten. Vijf onderzoeksvragen staan daarbij centraal:

 • Wat is de omvang en aard van blessures en mentale klachten bij podiumkunstenaars?
 • Wat zijn risicofactoren voor het ontstaan van blessures en mentale klachten?
 • Welke interventies zijn effectief bij het voorkomen van blessures en mentale klachten?
 • Welke interventies zijn effectief bij het optimaliseren van podiumprestaties?
 • Hoe kan het return-to-perform traject geoptimaliseerd worden?

Binnen het lectoraat werken onderzoekers, promovendi, docenten en studenten van Codarts en samenwerkingspartners gezamenlijk aan kennisontwikkeling. Op nationaal niveau werkt het lectoraat samen met de Hogeschool van Amsterdam, het Erasmus MC (afdeling huisartsgeneeskunde), VU Bewegingswetenschappen, de TU Eindhoven, Het Nationaal Ballet, Scapino Ballet Rotterdam en het National Centre for Performing Arts (NCPA). Internationaal zal worden samengewerkt met het Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (Londen), University of Wolverhampton. Naast haar werkzaamheden bij Codarts is Janine werkzaam als lector Sportzorg bij de Hogeschool van Amsterdam. Daar houdt zij zich bezig met het voorkomen en behandelen van blessures bij talentvolle sporters en topsporters.

Personele bezetting lectoraten en kenniskringen Lectoraat Performing Arts Medicine:

 • lector Janine Stubbe
 • Stephanie Keizer – Hulsebosch (hoofd Student Life)
 • Suze Steemers (medew. Student Life/(onderzoeksmedewerker)
 • Diana van Winden (onderzoeksmedewerker)
 • Rogier van Rijn (sr. onderzoeker)
 • Annemiek Tiemens (onderzoeksmedewerker)
 • Angelo Richardson (onderzoeker HvA)
 • Anne-Marie van Beijsterveldt (onderzoeker HvA)

Micha_Hamel

Lector Micha Hamel

Performance Practice
+31 6 15 07 77 34
mhamel@codarts.nl

De westerse klassieke-muziekpraktijk is druk aan het ontgrenzen. In vele opzichten wordt getracht de beleving van het publiek te intensiveren, dan wel aan betekenis te laten winnen door de muziek te verbinden met theatraliteit, andere kunstvormen of maatschappelijke thema’s. Dergelijke ingrepen zijn meestal bedoeld om de kunstmuziek een nieuwe glans te geven, want de aspiraties om klassieke muziek te willen ont-elitiseren of zelfs te herformatteren ontspringen niet enkel aan een ruimhartig artistiek-sociaal ideaal, als wel aan de macroculturele overgang van een betekeniscultuur naar een ervaringscultuur, die de leidende rol van de kunstmuziek heeft verkleind. Codarts heeft in september 2010 een lectoraat in het leven geroepen dat onderzoek doet naar nieuwe richtinggevende en noodzakelijke ontwikkelingen voor de klassieke concertpraktijk. De lector is Micha Hamel, componist, dichter, en tevens werkzaam als uitvoerend musicus, programmeur, muziektheatermaker en bedenker van interdisciplinaire projecten. Het lectoraat hanteerde bij het onderzoek twee werkvormen: proefopstellingen van nieuwe configuraties tussen inhoud, uitvoerders en publiek, en workshops waarin met studenten naar nieuwe mogelijkheden voor de concertpraktijk werd gezocht. Micha Hamel houdt zich momenteel binnen zijn lectoraat bezig met de implementatie van zijn onderzoeksresultaten in het curriculum Klassieke Muziek.

Personele bezetting lectoraten en kenniskringen lectoraat Performance Pratice:

 • lector Micha Hamel
 • leden kenniskring
 • Henrice Vonk (research coördinator Master of Music)
 • Dirk van Weelden (schrijver/filosoof/TV-maker & -presentator)

Jaco van den DoolJaco_vanden_Dool

Blended Learning
jvandendool@codarts.nl
+31 6 52 03 65 04

In een wereld waar informatie altijd en overal beschikbaar is en razendsnel gedeeld wordt met anderen, kan het kunstvakonderwijs niet achterblijven. De realiteit is dat studenten niet alleen leren binnen de vier muren van het instituut, maar ook informatie delen en verkrijgen in digitale omgevingen. Deze zijn flexibel, internationaal en passen bij een gepersonaliseerde manier van leren. Een van de mogelijkheden om deze digitale wereld en het formele instituut samen te brengen, de betrokkenheid van studenten te vergroten, meer veiligheid te creëren en de studieresultaten te verhogen is blended learning. Deze educatieve trend richt zich op de vermenging van contactonderwijs met digitale leermiddelen met als doel het onderwijs te verbeteren en aan te sluiten bij de digitale leefwereld van de studenten. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van blended learning in een academische setting. Uit deze onderzoeken blijkt dat blended learning bijdraagt aan een betere inbedding van betekenisvol leren in het dagelijks leven,  het de betrokkenheid stimuleert en dat het in sommige gevallen het studierendement vergroot.

Onderzoek naar blended learning in de setting van het kunstvakonderwijs staat nog in de kinderschoenen en verdient onze aandacht. Het namelijk niet zoals academisch onderwijs overwegend cognitief, maar grotendeels een lichamelijke activiteit. Het leren van een ritme of het beheersen van een choreografie behelst de elementaire inzet van het lichaam. Het lectoraat zal onderzoek doen naar de wijze waarop studenten gebruik maken van digitale leermiddelen, hoe ze daarvan leren en wat ze daarvan leren. Het onderzoeken van de wijze waarop studenten studeren en de verbetering van het artistieke leerproces door middel van digitale leermiddelen zal een speerpunt worden van het lectoraat ´blended learning´.

Personele bezetting lectoraten en kenniskringen lectoraat Blended Learning:

 • lector Jaco van den Dool
 • leden kenniskring
 • Carlo de Wijs (docent/promovendus)
 • Joan ten Hoonte (docent/sr. onderzoeker)
 • Arienne van Wijngaarden – Zwijnenburg (docent/onderzoeksmedewerker)
 • Wander van Baalen (onderzoeksmedewerker)