Toelatingseisen

De toelating van de opleiding Docent Dans bestaat uit twee onderdelen: een schrijfopdracht en een auditie.

Schrijfopdrachten

Schrijfopdracht 1: Je schrijft een zelfreflectie over jouw vaardigheden/ervaringen binnen de vijf pijlers van de opleiding Docent Dans.

Daarnaast formuleer je een antwoord op de volgende 2 vragen:

  • Wat je wil leren op de opleiding?
  • Welke opleidingen heb je eerder genoten of welke diploma heb je behaald of ga je nog behalen?

De opdracht bestaat uit maximaal 1000 woorden.

NB: deze schrijfopdracht dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de auditie te worden gemaild naar asc@codarts.nl. Ook dient er op dat moment een pasfoto te worden meegezonden.

Schrijfopdracht 2: Deze zal worden afgenomen tijdens de eindselectie-dag. Uitleg hierover ontvangt de auditant op de dag zelf.

Auditie

Tijdens de auditie beoordeelt een commissie van docenten en specialisten uit de danspraktijk de geschiktheid van de kandidaten voor het opleidingsprogramma op basis van de volgende criteria:

  • communicatieve vaardigheden, zowel fysiek als verbaal als schriftelijk;
  • fysieke geschiktheid en mogelijkheden;
  • artistiek talent en originaliteit in het creëren van bewegingsmateriaal;
  • zelfstandige werkhouding, openheid;
  • affiniteit met het overbrengen van dans;
  • natuurlijke bewegingscoördinatie en muzikaliteit;
  • technische dansvaardigheden;
  • expressiviteit als danser.

Overige informatie

Toelating is officieel niet gerelateerd aan leeftijd, maar gezien de intensieve fysieke training tijdens de vierjarige opleiding raden wij personen boven de 25 jaar aan zich niet aan te melden voor onze auditie.

Codarts Rotterdam laat slechts een beperkt aantal studenten toe. Kandidaten die de eindselectie zijn doorgekomen, zijn toelaatbaar.
Kandidaten die door deze laatste selectie komen, kunnen worden geplaatst en ontvangen een inschrijfpakket. Overige geschikte kandidaten die niet kunnen worden toegelaten, worden op een wachtlijst geplaatst. De geplaatste kandidaten wordt verzocht binnen één maand na plaatsing kenbaar te maken aan Codarts of ze de opleiding daadwerkelijk zullen gaan volgen. Als een kandidaat niet op tijd reageert, heeft Codarts het recht om zijn/haar plaats aan te bieden aan een kandidaat op de wachtlijst.