Auditieprocedure Docent Dans (Q&A corona)

Programma en inhoud van de auditie.

Aanmelden voor een auditie gaat via Studielink.

/////

Auditieprocedure

De selectie bestaat uit een voorselectie en een eindselectie.

Voorselectie

De voorselectie is dit jaar volledig online, door middel van het inzenden van een video-auditie. Ook dient er een schrijfopdracht gemaakt te worden. 

De deadline voor het uploaden van de video is 1 april 2021.

Om je aanmelding compleet te maken ontvangen wij ook graag een schrijfopdracht. De criteria waaraan de schrijfopdracht moet voldoen zijn te vinden op: https://www.codarts.nl/docentdans/toelatingseisen/. Jouw schrijfopdracht dien je ook vóór 1 april 2021 up te loaden als WORD bestand bij de video-auditie. 

Uitslag voorselectie

Op vrijdag 09 april zullen wij per mail laten weten of je bent geselecteerd voor de live eindselectie die op zaterdag 10 april zal worden gehouden op Codarts, Kruisplein 26 te Rotterdam.

Eindselectie

De eindselectie bestaat uit twee rondes.

Eindselectie-ronde 1:

Op zaterdag 10 april zal in kleine groepen de eindselectie-ronde 1 worden gehouden op Codarts, Kruisplein 26, 3012 CC te Rotterdam. Uiteraard zal rekening gehouden worden met de corona-maatregelen.

Aan het einde van deze dag zal schrijfopdracht 2* worden toegezonden. Deze dien je uiterlijk voor maandag 12 april 12.00 uur in te sturen naar asc@codarts.nl.
Uitleg over deze schrijfopdracht, ontvangt de kandidaat op de dag zelf.

Eindselectie-ronde 2:

Op maandag 12 en dinsdag 13 april zal de commissie via Zoom individuele gesprekken voeren.

Uiterlijk twee weken na de eindselectie-ronde, ontvangt de kandidaat per mail de uitslag.

Kandidaat wordt toelaatbaar geacht bij:

  • voldoende ontwikkeling potentieel (of meer) bij de onderdelen solo en compositie en bij minimaal drie van de vier danstechnische vakken (Ballet/Jazz/Modern/Urban).
  • aanwezigheid van de criteria behorend bij de schrijfopdrachten & positief selectiegesprek conform de visie van de opleiding.

*Schrijfopdrachten (zie ook Toelatingseisen  op  www.codarts.nl/docentdans/)

 Praktische informatie auditie

  • Toelaatbaar / Wachtlijst

Codarts Rotterdam laat slechts een beperkt aantal studenten toe. Kandidaten die de eindselectie zijn doorgekomen, zijn toelaatbaar. Na definitieve plaatsing ontvangen zij een inschrijfpakket. Is het maximale aantal studenten bereikt, dan kan het zijn dat toelaatbare kandidaten op een wachtlijst worden geplaatst. De geplaatste kandidaten wordt verzocht binnen één maand na plaatsing kenbaar te maken aan Codarts of ze de opleiding daadwerkelijk zullen gaan volgen. Als een kandidaat niet op tijd reageert, heeft Codarts het recht om zijn/haar plaats aan te bieden aan een kandidaat op de wachtlijst.