Toelatingsprocedure Docent Muziek

Om bij Codarts te kunnen studeren, dien je eerst auditie te doen. Op deze pagina vind je onze volledige toelatingsprocedure.

De toelatingsprocedure voor het Flexibel traject (versneld behalen diploma Docent Muziek) vind je hier.

Stap 1: Meld je aan via Studielink, klik hier
a. Registreer in Studielink.
b. Na registratie ontvang je inloggegevens voor Osiris Aanmelding (lees deze handleiding).
c. Maak de registratie compleet: upload een pasfoto en je portfolio (instructie portfolio: klik hier).

Mochten er nog opleidingsplekken beschikbaar zijn, dan ontvang je van de studentenadministratie (ASC) een uitnodiging voor een na-auditie bij Codarts.

Stap 2: Uitnodiging voor de auditie
Na 10 mei 2022 ontvang je van onze studentenadministratie (ASC) een uitnodiging voor een auditie bij Codarts. De audities vinden plaats van 7 – 10 juni 2022.

Stap 3: De auditie
De auditie bestaat uit de volgende onderdelen:

a. Muziektheorie
Tijdens dit onderdeel worden je muzikale gehoor en muziektheoretische kennis en vaardigheden getest. We onderzoeken je kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • Noten in G- en F-sleutel
 • Toonsoorten en voortekens (kwintencirkel)
 • Toonladders (majeur en oorspronkelijk, harmonisch en melodisch mineur)
 • Intervallen, tot het octaaf
 • Drieklanken (majeur, mineur, verminderd, overmatig)
 • Septiemakkoorden (dominant 7, majeur 7, mineur 7, half verminderd en verminderd septiem)
 • Ritmes en maatsoorten (2/2, 3/4, 4/4 en 6/8)

Onder vaardigheden verstaan we:
Zingen:
bijvoorbeeld een genoteerde melodie of ritme zingen / tikken, zonder dat dit eerst wordt voorgespeeld.
Schrijven: bijvoorbeeld een toonladder of akkoord kunnen noteren.
Lezen: bijvoorbeeld het van papier kunnen herkennen van een toonladder of akkoord.

Wat algemene muzikale intuïtie en gehoor betreft, testen we bijvoorbeeld in hoeverre je in staat bent om:

 • Verschillende tonen in een samenklank te kunnen horen en nazingen.
 • Een muzikale zin op een logische manier af te maken of hierop een variatie te bedenken.
 • Een voorgespeeld fragment na te zingen. Dit kan een melodie zijn, een baslijn of bijvoorbeeld de altpartij van een driestemmige zetting.
 • De grondtoon van een akkoord te kunnen horen en zingen.
 • Op gehoor een eenvoudig akkoordenschema bij een melodie te bedenken.
 • De ontwikkeling van je muzikaal gehoor weegt voor de commissie het zwaarst.
 • Op het gebied van kennis is het belangrijkste criterium dat je in staat moet zijn de lessen van het eerste jaar te volgen.
 • Als je ervaring hebt met componeren en/of arrangeren van (genoteerde) muziek, dan wordt het zeer op prijs gesteld als je wat van je eigen werk meebrengt.

Tips voor het onderdeel muziektheorie vind je hier.

b. Muziekpraktijk
Primair instrument
De commissie gaat ervan uit dat je één instrument als primair instrument kiest. Dit is in het algemeen het instrument waarop je geruime tijd les hebt gehad en waarop je muzikaliteit het best tot zijn recht komt.

 • Je laat minimaal drie, maximaal vijf stukken op je primair instrument horen (kandidaten primair zang: vijf stukken).
 • De uitgebreide beschrijving van eisen per instrument vind je hier. Als een bepaald instrument niet in het overzicht staat, kun je de eisen opzoeken op de webpagina’s van onze andere muziekopleidingen (Klassieke Muziek, Jazz, Pop en Wereldmuziek). Bij vragen kun je contact opnemen met docentmuziek@codarts.nl.
 • De muziekstukken die je kiest voor je toelatingsexamen, moeten een goed beeld geven van wat jij kunt op je instrument(en). Kies dus stukken uit in stijlen die bij je passen en waarin jij je muzikaliteit kwijt kunt.
 • Mocht je eigen begeleiding willen meenemen, dan kan dat. Tijdens je auditie bestaat ook de mogelijkheid om mee te zingen/spelen met een audio-opname.

Overige instrumenten
Naast je primair instrument bespeel je misschien nog andere instrumenten. Als je meerdere instrumenten bespeelt, zal de commissie je vragen om ook deze tijdens het praktische deel te laten horen.

Zang (kandidaten niet primair zang)
Voor een toekomstige docent zijn zangkwaliteiten en de mogelijkheden om deze te ontwikkelen belangrijk. Daarom bereid je, als zang niet je primair instrument is, drie stukken naar keuze voor die je, al dan niet met begeleiding van jezelf/anderen of met backingtrack, kunt zingen. Bijvoorbeeld popsong, musicalsong, lied uit het klassieke repertoire, jazz standard, koorstuk enzovoort.

Stemtest (alleen kandidaten primair zang)
Een zangdocent neemt een stemtest af. Daarbij wordt gekeken naar de conditie, ontwikkeling en technische mogelijkheden van je stem. Daarnaast wordt je muzikale intuïtie getest, bijvoorbeeld door improvisatie, voor- en nazingen en het op gehoor zingen van een tweede stem.

c. Opdracht muzikale activiteit
We vragen je een kleine didactische opdracht uit te voeren voor de toelatingscommissie. Je kunt dit zien als de stappen die je neemt om iemand iets te leren. Stel, je wilt een klas een ritme laten klappen vanaf bladmuziek, dan moeten ze eerst iets weten over puls, notenwaardes en eventuele rusten. Je maakt een activiteit of tutorial voor een doelgroep naar keuze; van bovenbouw (groep 6) basisschool t/m havo/vwo-eindexamenklas. Het onderwerp is vrij.

d. Gesprek met de toelatingscommissie
Tijdens het gesprek met de toelatingscommissie komen onder meer je motivatie voor de opleiding Docent Muziek, je visie op (muziek)onderwijs en je muzikale interesses aan de orde.

Stap 4: Uitslag auditie
Het management van de opleiding bepaalt samen met de toelatingscommissie of je toegelaten kunt worden. Over de uitslag van de auditie ontvang je bericht van ons.

Heb je vragen? Stuur een e-mail naar asc@codarts.nl.