Dansfonds Corrie Hartong

Dansfonds Corrie Hartong steunt buitengewoon danstalent.

Dansfonds Corrie Hartong wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de dans, in het bijzonder door het financieel ondersteunen van dansstudenten van Codarts. Het fonds kent jaarlijks beurzen toe aan buitengewoon talentvolle dansstudenten van Codarts. Dat gebeurt na overleg met het dansmanagementteam van Codarts.

Corrie Hartong

Corrie Hartong (1906-1991), één van de eerste danspioniers in Nederland, was een gepassioneerde danseres, choreografe en docente. Zij initieerde professioneel dansonderwijs in Nederland en was oprichtster van de Rotterdamse Dansacademie (in 1931). Uit haar legaat is in 1992 het Dansfonds Corrie Hartong opgericht. Het fonds wil de herinnering aan deze opmerkelijke vrouw levend houden door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de dans, in het bijzonder door het financieel steunen van dansstudenten van Codarts Rotterdam.

Financiële ondersteuning

Nadat zij hun propedeuse hebben behaald, kunnen studenten een financiële bijdrage aanvragen bij Dansfonds Corrie Hartong – voor bijvoorbeeld de realisering van een veelbelovend dansproject, een cursus, een stage of een vervolgopleiding in het buitenland. Financiële ondersteuning uit het fonds wordt altijd aangevuld met financiering uit andere bronnen.

Voor het Dansfonds Corrie Hartong is een bedrag gereserveerd via ‘fonds op naam’ van Dance Works Rotterdam, beheerd door het Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Giften

Giften aan het fonds zijn zeer welkom: rekeningnummer NL85 INGB 0000 313061 t.n.v. Stichting Dansfonds Corrie Hartong. Bijdragen worden volledig gebruikt voor het ondersteunen van dansstudenten.

Dansfonds Corrie Hartong is aangemerkt als culturele ANBI ofwel Algemeen Nut Beogende Instelling met een cultureel karakter. Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken, met inachtneming van de daarvoor geldende regels. Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst.

Meer informatie

Dit document bevat informatie over: contactpersonen, doel van de stichting, beleidsplan, beloningsbeleid, financiële verantwoording.
Meer informatie over het Dansfonds Corrie Hartong is te verkrijgen via dfch@codarts.nl.

Downloads