Aanmelden voor auditie

Bij Codarts kun je auditeren in Rotterdam, of op allerlei andere plekken in Europa. NB: de audities in Kroatië, Frankrijk, Portugal, Italië en Polen hebben een andere auditiestructuur dan de audities in Rotterdam & Barcelona. Om auditie te kunnen doen in Rotterdam & Barcelona dien je je aan te melden via de onderstaande procedure. Informatie over auditie doen in Kroatië, Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië en Polen vind je onderaan deze pagina.

Aanmelden voor het collegejaar 2019-2020 is vanaf 10 oktober 2018 mogelijk.

De aanmeldingsprocedure voor het kunstvakonderwijs wijkt af van de gebruikelijke procedure in het hoger onderwijs.
Voordat je wordt toegelaten, moet je eerst auditie doen. Dan wordt bekeken of je voldoet aan de toelatingseisen zoals die op de pagina’s van de studie van jouw keuze staan beschreven. Iedere studierichting kent een eigen toelatingsprocedure met bijbehorende selectiecriteria en aanvullende eisen. De inhoud van de auditie is afgestemd op de eisen die de opleiding en de latere beroepsuitoefening aan de student stellen. De auditie wordt afgenomen door een commissie die is samengesteld uit docenten.

Aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding van Codarts (muziek, dans, circus) verloopt via Studielink. Studielink is het online inschrijfsysteem van het Nederlands hoger onderwijs.

Aanmelden in Studielink

  1. Ga naar Studielink.
  2. Als je voor de eerste keer inlogt heb je nodig: je DigiD, persoonsgegevens en contactgegevens,  diploma(‘s) die je hebt behaald of gaat behalen en betalingsgegevens.
  3. Plaats een inschrijvingsverzoek voor de Bachelor Dans, differentiatie Uitvoeren. Let op! Schrijf je niet per ongeluk in voor de Bachelor Docent Dans, dit is een andere, Nederlandstalige studie.
  4. Jouw aanvraag voor een auditie wordt via Studielink naar het Administrative Service Centre (ASC) van Codarts gestuurd.

Voor meer informatie over studielink, klik hier.

Vragen? Neem contact op met ASC via asc@codarts.nl.

Inschrijving

Na je auditie ontvang je een bericht van de opleiding waarvoor je auditie hebt gedaan of je wel of niet bent toegelaten. Als je geplaatst bent krijg je van de Centrale Studentenadministratie een brief van plaatsing met daarin alle informatie die je nodig hebt voor je definitieve inschrijving. Ook ontvang je een e-mail met daarin inschrijfinformatie.
Zodra je geslaagd bent voor je vooropleiding (mbo-, havo- of vwo-diploma), moet je dit in Studielink doorgeven bij ‘Vooropleidingen’. In sommige gevallen krijg je bericht dat het diploma niet geverifieerd kan worden. Stuur dan een gewaarmerkte kopie van je diploma, plus een officiële vertaling indien het niet een Nederlands- of Engelstalig diploma betreft naar ASC.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LISBON, Portugal
Apply for workshops and/or auditions in Lisbon by sending an email to 
labarts21@gmail.com.
More information on auditions in Lisbon will follow in September 2019.

ZAGREB, Croatia
Apply for workshops and/or auditions in Zagreb by sending an email to codarts.zagreb@gmail.com.

More information about auditions in Zagreb will follow in September 2019.

BARCELONA, Spain
Apply for workshops and/or auditions in Barcelona by applying through Studielink.
More information about auditions in Barcelona will follow in September 2019.

BORDEAUX, France
Apply for auditions in Bordeaux by sending an email to 
codarts.france@gmail.com.
More information on auditions in Biarritz will follow in September 2019.

LIVORNO & PUGLIA, Italy
Apply for workshops and/or auditions in Livorno of Puglia by sending an email to info@aed.dance.   
More information about auditions in Livorno or Puglia will follow in September 2019.