Aanmelden voor auditie

Bij Codarts kun je auditeren in Rotterdam, of op allerlei andere plekken in Europa. NB: de audities in Kroatië, Frankrijk, Portugal, Italië en Polen hebben een andere auditiestructuur dan de audities in Rotterdam & Barcelona. Om auditie te kunnen doen in Rotterdam & Barcelona dien je je aan te melden via de onderstaande procedure. Informatie over auditie doen in Kroatië, Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië en Polen vind je onderaan deze pagina.

Aanmelden voor het collegejaar 2019-2020 is vanaf 10 oktober 2018 mogelijk.

De aanmeldingsprocedure voor het kunstvakonderwijs wijkt af van de gebruikelijke procedure in het hoger onderwijs.
Voordat je wordt toegelaten, moet je eerst auditie doen. Dan wordt bekeken of je voldoet aan de toelatingseisen zoals die op de pagina’s van de studie van jouw keuze staan beschreven. Iedere studierichting kent een eigen toelatingsprocedure met bijbehorende selectiecriteria en aanvullende eisen. De inhoud van de auditie is afgestemd op de eisen die de opleiding en de latere beroepsuitoefening aan de student stellen. De auditie wordt afgenomen door een commissie die is samengesteld uit docenten.

Aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding van Codarts (muziek, dans, circus) verloopt via Studielink. Studielink is het online inschrijfsysteem van het Nederlands hoger onderwijs.

Aanmelden in Studielink

  1. Ga naar Studielink.
  2. Als je voor de eerste keer inlogt heb je nodig: je DigiD, persoonsgegevens en contactgegevens,  diploma(‘s) die je hebt behaald of gaat behalen en betalingsgegevens.
  3. Plaats een inschrijvingsverzoek voor de Bachelor Dans, differentiatie Uitvoeren. Let op! Schrijf je niet per ongeluk in voor de Bachelor Docent Dans, dit is een andere, Nederlandstalige studie.
  4. Jouw aanvraag voor een auditie wordt via Studielink naar het Administrative Service Centre (ASC) van Codarts gestuurd.

Voor meer informatie over studielink, klik hier.

Vragen? Neem contact op met ASC via asc@codarts.nl.

Inschrijving

Na je auditie ontvang je een bericht van de opleiding waarvoor je auditie hebt gedaan of je wel of niet bent toegelaten. Als je geplaatst bent krijg je van de Centrale Studentenadministratie een brief van plaatsing met daarin alle informatie die je nodig hebt voor je definitieve inschrijving. Ook ontvang je een e-mail met daarin inschrijfinformatie.
Zodra je geslaagd bent voor je vooropleiding (mbo-, havo- of vwo-diploma), moet je dit in Studielink doorgeven bij ‘Vooropleidingen’. In sommige gevallen krijg je bericht dat het diploma niet geverifieerd kan worden. Stuur dan een gewaarmerkte kopie van je diploma, plus een officiële vertaling indien het niet een Nederlands- of Engelstalig diploma betreft naar ASC.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BARCELONA, Spanje
Meld je aan voor audities in Barcelona via Studielink.
Meer informatie over auditie doen in Barcelona: klik hier.

SIEDLCE, Polen
Meld je aan voor de workshops/audities in Siedlce door een mail te sturen naar biuro1@ckis.siedlce.pl of audition.codarts.poland@gmail.com.
Meer informatie over auditie doen in Siedlce: klik hier.

ZAGREB, Kroatië
Meld je aan voor de workshop/audities in Zagreb door een email te sturen naar codarts.zagreb@gmail.com.
Meer informatie over auditie doen in Zagreb: klik hier.

LISSABON, Portugal
Meld je aan voor de workshops/audities in Lissabon door een mail te sturen naar labarts21@gmail.com.
Meer informatie over auditie doen in Lissabon: klik hier.

BIARRITZ, Frankrijk
Meld je aan voor de workshops/audities in Biarritz door een email te sturen naar codarts.france@gmail.com.
Meer informatie over auditie doen in Biarritz: klik hier.

LIVORNO of PUGLIA, Italië
Meld je aan voor de workshops/audities in Livorno of Puglia door een email te sturen naar info@aed.dance.
Meer informatie over auditie doen in Livorno of Puglia: klik hier.