Costst of living in the Netherlands

Studenten geven ongeveer € 1000 per maand uit. Dit bedrag heeft betrekking op huisvestingskosten, dagelijkse uitgaven, verzekering, maaltijden, enz Deze schatting is exclusief collegegeld, vergoedingen immigratie en onvoorziene kosten, en moet worden gebruikt als een algemene indicatie van de kosten van levensonderhoud.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud per maand:
Accommodatie: € 500 – € 750
Verzekering: € 65
Dagelijkse uitgaven (eten, drinken, kleding, openbaar vervoer): € 350

Andere (eenmalige) kosten:
Fiets (tweedehands): € 150
Onvoorziene uitgaven (hoge medische of telefoonrekening etc.): € 300