Collegegeld

Op deze pagina vind je alles over de hoogte van het collegegeld.

We kennen in Nederland het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld ofwel institutioneel collegegeld.

Voldoe je aan het nationaliteitsvereiste (1) én heb je niet eerder een graad behaald aan een hogeschool of universiteit in Nederland (2)? Dan betaal je het wettelijk collegegeld. Zo niet, dan betaal je het instellingscollegegeld.

  1. Dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) of van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Suriname of Zwitserland. Je valt ook onder de nationaliteitsvereiste als je op basis van je verblijfsvergunning in aanmerking komt voor Studiefinanciering (artikel 2.2, 1e lid van de wet studiefinanciering 2000).
  2. Dit houdt in dat je aan het begin van je bacheloropleiding nog geen bachelordiploma (of gelijkwaardig), dan wel aan het begin van je masteropleiding geen diploma van een masteropleiding (of gelijkwaardig) hebt behaald aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland. Uitzondering: je hoeft niet aan deze voorwaarde te voldoen als je je voor de eerste keer inschrijft voor de opleiding Docent Muziek, Docent Dans of Master Kunsteducatie en nog geen graad hebt behaald in het crohodomein gezondheidszorg of lerarenopleidingen.

Meer informatie over collegegeldtarieven? Lees hier.

Kabinetsplannen halvering wettelijk collegegeld

In 2018 besloot het kabinet het wettelijk collegegeld voor eerstejaarsstudenten te halveren. De korting is bedoeld voor bachelorstudenten die voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs. De exacte invulling van de nieuwe wetgeving kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Op deze pagina staat ook vermeld aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor halvering van het collegegeld.