Codarts Virtuoso

Codarts Virtuoso: eerste postmaster opleiding in Nederland voor excellente klassieke musici

Excellente topmusici van de 21e eeuw begeven zich op een markt die steeds meer van ze verlangt. De concurrentie in deze sterk geglobaliseerde markt is de laatste decennia enorm toegenomen en het algehele niveau is hoog. Voor opkomende artiesten is het mede hierdoor nog moeilijker om door te breken en een bestaan op te bouwen als professioneel musicus. Klassieke muziek is heden ten dage bij uitstek een discipline waarbij de uitvoerder over verschillende competenties moet beschikken om het te redden.

Codarts Virtuoso komt aan deze behoefte tegemoet. Het is een nieuw, in Nederland nog niet bestaand, tweejarig programma, voor vier excellente klassieke conservatoriumstudenten die hun kansen op de internationale markt willen vergroten. Alleen de allerbeste studenten komen in aanmerking om te worden toegelaten. Het studieprogramma motiveert de studenten hun grenzen op te zoeken en te verleggen en is gestoeld op internationale voorbeelden zoals Curtis Institute en de Reina Sofia school in Madrid met gerenommeerde alumni zoals pianist Lang Lang en violist Vadim Repin.

Het unieke programma Codarts Virtuoso omvat:

  • Masterclasses op regelmatige basis verzorgd door de violisten Igor Gruppman (concertmeester Rotterdams Philharmonisch) , Vesna Gruppman (violiste en altvioliste), meesterpianist Jean Bernard Pommier en meestercellist Herre-Jan Stegenga
  • Incidentele masterclasses en samenwerkingsconcerten. Onlangs trad het Codarts Virtuoso pianotrio al op in een gezamenlijk programma met het wereldvermaarde Schubert Ensemble London
  • Workshops waarin de studenten zich beter te leren optimaal te presenteren en te netwerken
  • Op maat gemaakte workshops over de zakelijke kant van het vak
  • Mogelijkheden op te treden als solist met het orkest Sinfonia Rotterdam
  • Opnames te maken met professionele opnametechnici

Het programma omvat kortom al die aspecten die nodig zijn om als topmusicus internationaal aan de slag te kunnen.

Codarts Virtuoso wordt mogelijk gemaakt met steun van Stichting Bevordering van Volkskracht, NORMA-FONDS, Erasmusstichting, Van der Mandele Stichting, Stichting H. Muller’s Vaderlandsch Fonds, Van Cappellen Stichting, G. Ph. Verhagen-Stichting, Secretariaat Stichting Zabawas, Vrienden van Codarts en van Codarts Rotterdam.