Aanmeldformulier Open dagen // Application form Open days

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden. Je ontvangt een week voorafgaand aan de Open dag het programma per mail. Het programma wordt ook gepubliceerd op de Open dagen-pagina en social media. Meer informatie? Stuur een e-mail naar communicatie@codarts.nl.

Sign up by filling in the form below. You will receive the program by e-mail one week before the open day. The program is also published on the Open-day website and our social media. For more information you can send an e-mail to communicatie@codarts.nl.

We gebruiken je gegevens alleen om een overzicht van de deelnemers te krijgen om de Open dagen voor te bereiden. Wij gebruiken je e-mailadres om je op de hoogte te houden van de Open dag waarvoor jij je hebt aangemeld. Na de Open dagen zullen we je gegevens verwijderen.

We only use your data to get an overview of the participants in order to prepare the Open days. We will use your emailadres to keep you informed about the Open day for which you have registered. After the Open days, we will delete your data.