Aanmelden via Studielink

Aanmelden voor het schooljaar 2018-2019 is vanaf 1 oktober 2017 mogelijk.

De aanmeldingsprocedure voor het kunstvakonderwijs wijkt af van de gebruikelijke procedure in het hoger onderwijs.
Voordat je wordt toegelaten, moet je eerst auditie doen. Dan wordt bekeken of je voldoet aan de toelatingseisen zoals die op de pagina’s van de studie van jouw keuze staan beschreven. Iedere studierichting kent een eigen toelatingsprocedure met bijbehorende selectiecriteria en aanvullende eisen. De inhoud van de auditie is afgestemd op de eisen die de opleiding en de latere beroepsuitoefening aan de student stellen. De auditie wordt afgenomen door een commissie die is samengesteld uit docenten.

Aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding van Codarts (muziek, dans, circus arts) verloopt via Studielink. Studielink is het online inschrijfsysteem van het Nederlands hoger onderwijs.

Aanmelden in Studielink

  1. Ga naar Studielink 
  2. Als je voor de eerste keer inlogt heb je nodig: je DigiD, persoonsgegevens en contactgegevens,  diploma(‘s) die je hebt behaald of gaat behalen en betalingsgegevens.
  3. Plaats een verzoek tot inschrijving voor de studie van jouw keuze (max 3). Je verzoek wordt automatisch doorgestuurd naar onze Administrative Service Centre (ASC). Je vindt Codarts onder ‘university of applied sciences’.

Voor meer informatie over studielink http://info.studielink.nl/nl/studenten/vraag/Pages/vraag.aspx

Vragen? Neem contact op met ASC via asc@codarts.nl

Inschrijving


Na je auditie ontvang je een bericht van de opleiding waarvoor je auditie hebt gedaan of je wel of niet bent toegelaten. Als je geplaatst bent krijg je van de Centrale Studentenadministratie een brief van plaatsing met daarin alle informatie die je nodig hebt voor je definitieve inschrijving. Ook ontvang je een e-mail met daarin inschrijfinformatie.
Zodra je geslaagd bent voor je vooropleiding (mbo-, havo- of vwo-diploma), moet je dit in Studielink doorgeven bij ‘Vooropleidingen’. In sommige gevallen krijg je bericht dat het diploma niet geverifieerd kan worden. Stuur dan een gewaarmerkte kopie van je diploma, plus een officiële vertaling indien het niet een Nederlands- of Engelstalig diploma betreft naar het ASC van Codarts.