Aanmelden via Studielink

De aanmeldingsprocedure voor het kunstvakonderwijs wijkt af van de gebruikelijke procedure in het hoger onderwijs.
Voordat je wordt toegelaten, moet je eerst auditie doen. Dan wordt bekeken of je voldoet aan de toelatingseisen zoals die op de pagina's van de studie van jouw keuze staan beschreven. Iedere studierichting kent een eigen toelatingsprocedure met bijbehorende selectiecriteria en aanvullende eisen. De inhoud van de auditie is afgestemd op de eisen die de opleiding en de latere beroepsuitoefening aan de student stellen. De auditie wordt afgenomen door een commissie die is samengesteld uit docenten.

Aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding van Codarts (muziek, dans, circus) verloopt via Studielink. Studielink is het online inschrijfsysteem van het Nederlands hoger onderwijs.

Aanmelden via Studielink doe je zo:

  1. Ga naar Studielink
  2. Als je voor de eerste keer inlogt, heb je nodig: je DigiD, persoonsgegevens en contactgegevens, diploma(‘s) die je hebt behaald of gaat behalen en betalingsgegevens.
  3. Codarts vind je onder ‘University of applied sciences’. Plaats een verzoek tot inschrijving voor de opleiding(en) van jouw keuze (maximaal 3). Je verzoek wordt automatisch doorgestuurd naar het Administrative Service Centre (ASC) van Codarts.

Voor meer informatie over Studielink, klik hier.

Vragen? Neem contact op met het ASC via asc@codarts.nl.

Inschrijving

Na je auditie ontvang je een bericht van de opleiding waarvoor je auditie hebt gedaan of je wel of niet toelaatbaar bent. Als je toelaatbaar bent, krijg je van het Administrative Service Center een bewijs met daarin alle informatie die je nodig hebt voor de volgende stap: je inschrijving als student bij Codarts.

Zodra je geslaagd bent voor je vooropleiding (mbo, havo of vwo), moet je dit in Studielink melden bij ‘Vooropleidingen’. Sommige diploma’s kunnen niet geverifieerd worden. Als dat bij jou het geval is, ontvang je een bericht. Je wordt dan gevraagd een gewaarmerkte kopie van je diploma naar het ASC te sturen, plus een officiële vertaling indien het niet een Nederlands- of Engelstalig diploma betreft.