Codarts Student Life genomineerd voor Nederlandse Hogeronderwijspremie

Codarts Student Life is één van de zes onderwijsteams uit het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs die zijn genomineerd voor de Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022, de prijs voor vernieuwend onderwijs in het hoger onderwijs. In totaal is 5 miljoen euro te verdelen. Een team kan maximaal 1,2 miljoen euro krijgen. Op donderdag 12 mei reikt minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de Nederlandse Hogeronderwijspremies uit.

Stephanie Keizer-Hulsebosch, hoofd Codarts Student Life: “Dit is een enorme erkenning voor het werk dat het team in de afgelopen 10 jaar heeft geleverd. De jury erkent hiermee dat ons programma innovatief en toonaangevend is binnen het kunstvakonderwijs en daarbuiten. Het onderschrijft het belang van studentenwelzijn als integraal onderdeel van talentontwikkeling. Trots op het feit dat Codarts hier al jaren op inzet!”

In totaal 5 miljoen te verdelen
Bij de Nederlandse Hoger Onderwijspremie is in totaal jaarlijks 5 miljoen euro te verdelen, verdeeld over drie onderwijsteams van hogescholen en drie onderwijsteams van universiteiten. De zes genomineerde teams ontvangen 1,2 miljoen euro, 800.000 euro of 500.000 euro. Teams mogen het gewonnen geldbedrag gebruiken om met een buitengewoon project een bijzondere bijdrage te leveren aan de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs.

Minister Robbert Dijkgraaf: “Ik vind het belangrijk om deze topprestaties van docenten uit te lichten. Innovatie en samenwerking zijn in het onderwijs net zo belangrijk als in het onderzoek. Dat wil ik met deze premie dan ook waarderen en stimuleren.”

De zes genomineerde onderwijsteams en hun projecten:

 • Codarts Student Life programma (Codarts Rotterdam)
  Het Codarts Student Life programma richt zich op het verbeteren van het fysieke en mentale welzijn van studenten in de podiumkunsten. Alle eerste-, tweede- en derdejaars van de circus-, muziek- en dansopleidingen nemen deel aan het programma. Het programma is inmiddels overgenomen door andere organisaties.
 • Inclusive Community Lab (NHL Stenden Hogeschool)
  In dit Lab werken studenten en docenten van acht verschillende mbo- en hbo-opleidingen samen met ervaringsdeskundigen en mensen uit het werkveld aan creatieve oplossingen voor het armoedeprobleem. Zo wordt onderzocht waarom mensen met schulden pas aankloppen bij de Kredietbank als ze al jarenlang in grote financiële problemen zitten.
 • Pulsed (Fontys Hogeschool)
  Pulsed is een interdisciplinair team binnen Fontys. Het heeft verschillende vernieuwende initiatieven opgezet in samenwerking met maatschappelijke partners, bedrijven en studenten, zoals een programma voor studenten die in de eerste twee jaar uitvallen na een verkeerde studiekeuze.
 • Amsterdam Law Practice (Universiteit van Amsterdam) 
  Juristen leren door de Amsterdam Law Practice aandacht te hebben voor hun eigen rol in het recht in relatie tot de complexe samenleving. Ook leren ze een koppeling te maken tussen academische concepten en de beroepspraktijk.
 • The Learning Mindset  (Universiteit Leiden)
  Het team van The Learning Mindset heeft een toolkit ontwikkeld die ‘journaling’ (vorm van (gestructureerde schriftelijke reflectie zoals in een dagboek) integreert in het onderwijs van Leiden University College. Met de toolkit leren studenten zelf sturing te geven aan hun leerproces door actief en gestructureerd te reflecteren.
 • Shaping Responsible Futures (Technische Universiteit Twente)
  De master-insert Shaping Responsible Futures is een extracuriculair programma. Studenten van verschillende opleidingen werken in het Designlab inter- en transdisciplinair aan maatschappelijke uitdagingen.

In dit document (van de Rijksoverheid) staat meer informatie over de genomineerden.

Bekendmaking 12 mei 
Op donderdag 12 mei wordt bekendgemaakt welk docententeam welke premie wint. Dit gebeurt tijdens het jaarlijkse Comeniusfestival van het ComeniusNetwerk (onderwijsvernieuwing).
De inzendingen zijn beoordeeld door een jury onder leiding van dr. ir. Marc van Mil van de Universiteit Utrecht, die in 2017 werd uitgeroepen tot Docent van het Jaar.