Codarts staat op tegen seksueel geweld

Codarts zet zich in voor het bestrijden van seksueel geweld. “Wij willen dat iedereen in onze onderwijsgemeenschap – ruim 1.000 studenten met 65 nationaliteiten en zo’n 420 medewerkers – zich verantwoordelijk voelt voor een cultuur waarin seks gebaseerd is op gelijkwaardigheid en wederzijdse instemming,” aldus bestuursvoorzitter Wilma Franchimon. “Daarom ondertekenen wij vanzelfsprekend het manifest ‘Let’s Talk About YES’ van Amnesty International.” Dat is maandag 14 maart gebeurd. Codarts is de eerste kunsthogeschool die het manifest ondertekent.

Amnesty International roept hogeronderwijsinstellingen op zich te committeren aan mensenrechten door te beloven hun onderwijsgemeenschap beter te beschermen tegen seksueel geweld. Het manifest – dat stappen bevat naar betere preventie, ondersteuning en beleid – is een antwoord op onderzoek in opdracht van Amnesty International, waaruit is gebleken dat veel studenten te maken hebben met seksueel geweld.

Conform het manifest zal Codarts ervoor zorgdragen dat:

  • elke student kan deelnemen aan workshops waarvan effectief bewezen is dat die seksueel geweld terugdringen;
  • elke student op de hoogte wordt gehouden van onze hulp- en meldingsvoorzieningen, onze gedragsregels en de wet met betrekking tot seksueel geweld;
  • medewerkers die regelmatig contact hebben met studenten worden getraind om adequaat om te gaan met onderwerpen die te maken hebben met seksueel geweld;
  • onze meldings- en klachtenprocedure voor iedereen in de onderwijsgemeenschap beschikbaar is;
  • iedereen die een rol heeft in de klachtenprocedure passende training krijgt;
  • we studenten betrekken bij het verder ontwikkelen en uitvoeren van deze belofte.

Foto: Khaddouj Barghout, activistenleider Amnesty International, en Wilma Franchimon.