NSE 2021: resultaten Codarts zien er goed uit!

Op woensdag 23 juni publiceerde Studiekeuze123 de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2021. De NSE is een jaarlijks onderzoek onder alle studenten in het hoger onderwijs. En die resultaten zien er voor Codarts goed uit: op het niveau van Codarts als geheel scoren we op de zogenoemde kernthema’s en de algemene tevredenheidsvragen boven het landelijk gemiddelde van het hbo en op of boven het gemiddelde van de vergelijkbare kunstvakopleidingen. En dat is zonder meer een verbetering ten opzichte van de NSE 2018.

Dank aan alle studenten die hebben meegedaan, en aan alle collega’s die hebben gezorgd voor niet alleen een geweldige respons, maar ook deze resultaten!

Een aantal belangrijke scores (de NSE werkt met een 5-puntschaal: 1 = zeer ontevreden, 2 = ontevreden, 3 = neutraal, 4 = tevreden, 5 = zeer tevreden):

–     de opleiding in het algemeen: 4,04
–     de sfeer op je opleiding: 4,40
–     zou opnieuw voor deze opleiding kiezen: 4,12 (4 = eens, 5 = helemaal eens)
–     de docenten aan de opleiding (themascore): 4,17
–     betrokkenheid en contact (themascore): 4,17
–     studiebegeleiding (themascore): 4,09
–     voel me veilig om mezelf te zijn: 4,30
–     voel me thuis bij de opleiding: 4,19

Uiteraard zijn er ook onderwerpen waarover onze studenten minder tevreden zijn (studieroosters = 3,49, flexibiliteit van het studieprogramma = 3,53) en zijn er verschillen tussen opleidingen.

De komende periode worden de opleidingsresultaten teruggekoppeld naar de studenten. Vervolgens is het aan het opleidingsmanagement om de eigen resultaten goed te analyseren en in overleg met de studenten en overige betrokkenen maatregelen voor (verdere) verbetering te nemen.

NSE 2021
De NSE wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Studiekeuze123 in opdracht van het ministerie van OCW. Voor de NSE 2021 is gebruikgemaakt van een aangepaste vragenlijst. Om die reden zijn vergelijkingen met eerdere enquêtejaren niet voor alle vragen mogelijk. De nieuwe vragenlijst bestaat uit een vaste kern van vragen en een zogenoemde ‘flexibele schil’ waaruit instellingen vragenblokken konden kiezen.

Resultaten Studiekeuze123
Voor een overzicht van de NSE-resultaten (kernvragenlijst) van Codarts en alle andere hbo- en wo- instellingen, verwijzen we graag naar de resultaten nationale studenten enquête 2021 op studiekeuze123.


Wilma Franchimon, voorzitter College van Bestuur van Codarts:
“Wat een fantastisch compliment van de studenten aan Codarts. Aan de docenten, aan de staf en aan het management! In een ongelofelijk zware tijd hebben we samen, ook in overleg met de studenten zelf, het onderwijs anders vorm moeten geven. We hebben geprobeerd hen zo veel als mogelijk te ondersteunen, aandacht te schenken en lessen ook fysiek te geven. Dit alles in een zo veilig mogelijke omgeving, en dat is gezien. De inzet van de docenten, de begeleiding, de sfeer, alle overall scores hoog – ik ben er heel erg trots op. Dit is precies waar we het voor doen. De meest optimale leeromgeving creëren voor studenten, ook in heel moeilijke tijden. De aandachtspunten die er zijn, gaan we natuurlijk oppakken. Maar voor nu dank aan onze studenten, die hier aangeven alle inzet gezien en gevoeld te hebben. Even genieten samen!