Korting op collegeld

Om studenten financiële ademruimte te geven in deze moeilijke coronatijd, stelt de overheid voor om het wettelijk collegegeldtarief voor 2021-2022 te halveren. Indien de Tweede Kamer dit plan goedkeurt, wordt de situatie als volgt:

Voor het studiejaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk collegegeld € 1.084. Bachelorstudenten die voor het eerst beginnen aan een opleiding in het Nederlandse hoger onderwijs, betalen de helft daarvan: € 542. Ook tweedejaarsstudenten die een lerarenopleiding volgen (Docent Dans of Docent Muziek) betalen € 542. Deze halvering van het wettelijke collegegeld geldt alleen voor het studiejaar 2021-2022.

Internationale studenten (niet-EER-studenten) betalen het instellingscollegegeld; dat wordt door de instelling zelf vastgesteld. Codarts verlaagt de eerder door haar vastgestelde tarieven met € 1.084. De verlaging is eenmalig en geldt alleen voor het studiejaar 2021-2022.

Zodra de definitieve tarieven bekend zijn, plaatsen we die op de website.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.