Rotterdams Akkoord Studentenhuisvesting 2020-2025

Studenten zijn belangrijk voor de dynamiek en het culturele klimaat van Rotterdam. Rotterdam is de tweede studentenstad van Nederland en de druk op de woningmarkt voor studenten loopt op. Om studenten sneller aan betaalbare woonruimte te helpen is onlangs het Akkoord Studentenhuisvesting 2020-2025 gesloten tussen de gemeente, Codarts en andere partijen zoals de EUR, Hogeschool Rotterdam en woningcorporatie Stadswonen en de Stichting Studentenhuisvesting. 

De inzet is om studenten zoveel mogelijk te huisvesten in specifieke studentencomplexen, om de druk op de bestaande voorraad te verminderen en om ongewenste ‘verkamering’ en overlast van kamerverhuur in woonwijken tegen te gaan. Daarnaast gaan de partijen zich ook inzetten om misstanden op de studentenwoningmarkt te voorkomen, zoals te hoge huren, discriminatie op de woningmarkt, achterstallig onderhoud en (brand)onveiligheid.

‘Studenten zijn belangrijk voor de dynamiek en het culturele klimaat van onze stad. Daarnaast willen we ook afgestudeerden graag behouden voor Rotterdam. Dit kunnen we alleen bereiken door samen met het onderwijs en studentenhuisvesters te zorgen voor een goed en betaalbaar woningaanbod voor studenten en net afgestudeerden’, aldus wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

De gemeente wil onder andere afspraken maken met ontwikkelaars over het realiseren van betaalbare wooneenheden voor studenten in nieuwbouwprojecten. Er zijn al verschillende studentencomplexen in aanbouw of voorbereiding. Grote ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld De Startmotor in Rotterdam-Zuid en Our Domain in het Maritiem District. In voorbereiding zijn plannen naast de GEB toren aan de Rochussenstraat, op campus Woudestein, in het Brainpark en aan de Hoofdweg in Prins Alexander. Bij de toekomstige ontwikkelingen aan de Rijnhaven en het Schiekadeblok wil de gemeente onderzoeken of hier plek kan komen voor studentenwoningen. Om deze afweging zorgvuldig te kunnen maken staat er een andere belangrijke afspraak in het akkoord: onderwijsinstellingen gaan de huisvestingsbehoefte van studenten in kaart brengen, zodat er naar behoefte gebouwd kan worden.