Opleidingen Dans en Docent Dans verkrijgen keurmerk ‘Health’

​In de afgelopen weken zijn de opleidingen Docent Dans (DD) en Uitvoerende Dans (UD) bezocht door een visitatiepanel ten behoeve van hun accreditaties.

Docent Dans was als eerste aan de beurt met op woensdagavond 19 juni een bezoek van het panel aan de eindvoorstelling I SIGN in Theater Zuidplein. En donderdag sprak het DD-panel de hele dag met leden van het College van Bestuur & management alsmede vertegenwoordigers van docenten, studenten, werkveld & alumni en de examencommissie over de opleiding.

Deze week volgde UD met een bezoek van hun panel aan Talent On The Move op dinsdagavond 25 juni in Theater Rotterdam en een vergelijkbare serie gesprekken op woensdag.

Beide panels (twee keer dezelfde voorzitter en secretaris, maar verder met andere deskundigen) waren vol lof over de prachtige voorstellingen en erg te spreken over de openheid, betrokkenheid en het enthousiasme in de gevoerde gesprekken en de grote deskundigheid en professionaliteit bij de opleidingen. De panels gaan dan ook met volle overtuiging adviseren (het formele besluit wordt door de NVAO genomen) de accreditaties voor beide opleidingen te vernieuwen/verlengen.

Bijzonder kenmerk
Bovendien adviseren beide panels positief over het toekennen van het voor de twee opleidingen aangevraagde bijzonder kenmerk ‘Health and wellbeing: fit to perform’. Het panel ziet daar een heldere, coherente strategie en een lange(re) termijn perspectief op een gezonde en duurzame beoefening van het (Docent) Dansvak, waarmee een uiterst waardevolle bijdrage aan de (Docent) Danspraktijk wordt geleverd.

Wat houdt een accreditatie in?
Elke 6 jaar wordt er door de overheid gekeken naar de kwaliteit van de opleidingen in het hoger onderwijs. Accreditatie dient enerzijds als verantwoording (je laat als opleiding zien dat je aan de eisen voldoet, en alleen dan mag je diploma’s uitreiken)en zorgt anderzijds ook voor verbetering (tijdens de gesprekken worden tips, adviezen en aanbevelingen voor verbetering gegeven).
Het beoordelen van de kwaliteit van de opleiding doet de opleiding in de eerste plaats zelf, met het schrijven van  een zogenaamde positiebepaling: een stuk waarin we beschrijven hoe we onze opleidingen vormgeven, aan de hand van de punten waarop we worden beoordeeld. Daarna bezoekt een panel van externe deskundigen Codarts. Dit visitatiepanel leest de positiebepaling en bekijkt (beelden van) eindvoorstellingen, kijkt naar allerlei  documenten die ter inzage worden gelegd en praat met vertegenwoordigers van  management/bestuur, examencommissie, studenten, docenten en alumni + werkveld.