Studeren met autisme

Er bestaan veel misverstanden over autisme en mensen met autisme krijgen regelmatig te maken met allerlei vooroordelen. Vandaag, 2 april, is het wereld autisme dag. Reden voor ons om stil te staan bij autisme en studeren. Want wat is autisme eigenlijk? En waar kunnen studenten met autisme tegenaan lopen tijdens hun studie? Hieronder gaan we daar kort op in en geven aan welke voorzieningen Codarts heeft om studenten met autisme te ondersteunen tijdens hun studie.  

Wat is een autismespectrumstoornis (ASS)?
Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier. Daardoor kunnen ze moeite hebben om (sociale) situaties goed in te schatten of om met veranderingen om te gaan. Andere dingen kunnen juist weer heel gemakkelijk zijn, zoals heel nauwkeurig werken of snel details kunnen zien.

Autisme uit zich bij iedereen anders. Wat iemand lastig vindt of waar iemand juist goed in is, verschilt per persoon. Wel hebben mensen met autisme met elkaar gemeen dat ze moeite hebben om andere mensen goed te begrijpen en aan te voelen doordat ze taal letterlijk nemen, de toon niet opmerken of non-verbale communicatie zoals gezichtsuitdrukkingen niet begrijpen. Ook zijn mensen met autisme vaak over- of onder gevoelig voor bepaalde (zintuiglijke) prikkels, zoals geluiden of pijnprikkels.

Ongeveer 1% van de bevolking heeft de diagnose ASS. In Nederland gaat dat om zo’n 200,000 mensen. In de praktijk is het percentage hoger (waarschijnlijk zo’n 3 tot 5% van de bevolking), want alleen de mensen met een diagnose worden meegenomen in de officiële statistieken.

Studeren met autisme
Studenten met ASS kunnen met extra uitdagingen te maken krijgen tijdens hun studie. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Moeite met omgaan met veranderingen, bijvoorbeeld een nieuw onderwijssysteem, nieuwe medestudenten en docenten en wonen/studeren in een onbekende stad.
  • Moeite met flexibiliteit, bijvoorbeeld als een opdracht of deadline verandert of bij roosterwijzigingen.
  • Concentratieproblemen en stress als gevolg van overprikkeling, onduidelijkheid en veranderingen.
  • Moeite met verwerken van informatie en een onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken in de lesstof.
  • Moeite met sociale interacties.

Voor de ene student met ASS zullen deze voorbeelden meer herkenbaar zijn dan voor een andere, want iedere student is uniek.

“Student Life heeft vorig jaar een deskundigheidsbevordering training voor docenten en studieloopbaanbegeleiders georganiseerd met het thema ‘autisme en didactiek’, waar ze informatie en tips kregen over het begeleiden van studenten met ASS.”  – Boukje Kruit – van Rijn, Decaan

Regelingen en faciliteiten voor studenten met ASS
Codarts heeft een aantal regelingen en voorzieningen om studenten met ASS, indien nodig, te ondersteunen. Zo kunnen studenten in overleg met de examencommissie bijvoorbeeld extra tijd krijgen bij tentamens. Daarnaast kunnen studenten extra begeleiding krijgen van de studieloopbaan begeleider en mental coach, bijvoorbeeld bij het organiseren en plannen van hun studie en het leren voor tentamens. Codarts heeft ook een rustruimte waar studenten gebruik van kunnen maken als ze in stilte willen leren of gewoon even willen uitrusten.

De bovengenoemde voorzieningen zijn slechts een aantal voorbeelden: bij elke student wordt er gekeken naar de individuele behoeften en mogelijkheden in overleg met de opleiding. Studenten met ASS die gebruik willen maken van deze voorzieningen  moeten een officiële diagnose kunnen overleggen en hun omstandigheden tijdig melden bij de decaan.

“Bij de opleiding Docent Dans heeft een student met ASS tijdens zijn studie verschillende presentaties gegeven over autisme aan mensen met wie hij moest werken en zijn studiegenoten. In de presentaties lichtte hij toe hoe het in zijn hoofd werkt. Hierdoor kwam er meer begrip voor hem en zijn manier van werken, en konden wij hem tijdens zijn studieloopbaan beter begeleiden. En ook belangrijk: hij heeft ons team en zijn klas veel nieuwe inzichten gegeven over het leven met autisme als danser en docent.”   – Ingrid Stoepker, Hoofd Docent Dans

Wil je meer informatie?

Heb je vragen?
Neem contact op met de decaan: decaan@codarts.nl