Student Life presenteert: Alexandertechniek

Gedurende het schooljaar hebben studenten van Codarts de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops en cursussen over Alexandertechniek. We vroegen onze docent Hildegarde De Baets om uit te leggen wat Alexandertechniek is. Ook vertellen verschillende studenten hoe het hen heeft geholpen hun prestaties te optimaliseren.

Codarts_Rotterdam_Alexander_Techniek

Wat is Alexandertechniek?
Student_Life_Alexander_Technique_HildegardeToen ik zelf uitvoerend kunstenaar was, werd ik geconfronteerd met fysieke en mentale problemen die met spelen en optreden hadden te maken. Dit leidde tot een onderzoek dat resulteerde in het volgen van een 3 jarige Alexandertechniek opleiding, een methode die wordt gezien als een belangrijke basis voor het ontwikkelen van de professionele vaardigheden van een kunstenaar. Door een veilige omgeving in de klas te creëren, help ik de muzikant om de gebruikelijke fysieke, mentale en emotionele reacties te herkennen die onnodige stress en spanning opleveren en hun evenwicht, coördinatie en welzijn nadelig beïnvloeden. Door onnodige spanning los te laten, wordt het bewegen en spelen moeiteloos, licht en vrij. Op basis van anatomie en wetenschappelijk inzichten ontwikkelen de studenten ook kennis in hoe het lichaam functioneert. Ze worden zich door het toepassen van de vaardigheden in en buiten de lessen bewust van de mogelijkheid van keuzes bij het oefenen.”” – Hildegarde De Baets, docent Alexandertechniek

Waarom koos je voor deze cursus en wat hoop je te leren?
Student_Life_Alexander_Technique_YannahIk koos de minor Alexandertechniek omdat ik vrijer en meer ontspannen wil zingen. Hildegarde helpt me om meer bewust te worden van mijn lichaam en houding. Haar kalme en zachte benadering tijdens de lessen stelt me ​​in staat om manieren te vinden om te ontspannen. Deze minor is een waardevolle en onmisbare aanvulling op mijn hoofdvaklessen.” – Yannah Bruins, minor Alexandertechniek 2018-2019

Hoe heeft Alexandertechniek je spel en uitvoering beïnvloed?
Student_Life_Alexander_Technique_DjessyDoor regelmatig te oefenen met Alexandertechniek ben ik bewuster geworden van mijn lichaam en mijn houding. Ik ervaar fysiek minder stress en spanning en weet hoe ik dit voorzichtig moet veranderen als dat nodig is. Alexandertechniek heeft me geholpen om meer bewust en ontspannen te zijn tijdens het vioolspelen, zowel tijdens het studeren als op het podium. Als gevolg hiervan is mijn spel nu rustiger en meer geaard .” – Djessy van den Dries, Cursus Alexandertechniek 2017-2018

Student_Life_Alexander_Technique_JoanaDe Alexandertechniek liet me zien hoe mijn lichaam anders reageert bij het spelen onder stress. Hildegarde heeft me geholpen om deze verkeerde gewoonten te identificeren en uitgelegd waarom ze gebeuren en hoe ze te vermijden. Nu ben ik me bewust en kan ik beter zoeken naar een comfortabelere manier van spelen.” – Joana Valadas Roxo Juzarte Rolo – Cursus Alexandertechniek 2017-2018