‘Structuurdoorbrekend’ RASL-project ontvangt € 250.000 subsidie

Aan een onderwijsvernieuwingsproject van RASL – Rotterdam Arts & Sciences Lab, een samenwerkingsverband van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus University College, de Willem de Kooning Academie en Codarts Rotterdam – is een subsidie toegekend van € 250.000. Het project – een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen genoemde instellingen – heeft als doel het ontwikkelen en uitvoeren van transdisciplinair onderwijs en onderzoek door studenten en docenten. Door een transdisciplinaire aanpak – dat wil zeggen op het snijvlak van wetenschap en kunst – kunnen nieuwe kennis en toepassingen worden ontwikkeld.

De subsidie betreft een Leadership Fellow van het Comeniusprogramma, dat wordt uitgezet door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en uitgevoerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De titel van het gehonoreerde project luidt ‘RASL Compositions: Collaboration, Commitment and Creativity’. De commissie die de subsidieaanvraag heeft behandeld, beoordeelt het project als structuurdoorbrekend, en verwacht dat het een voorbeeld kan vormen voor andere instellingen die zoeken naar manieren om kunst en wetenschap met elkaar te verbinden.

De subsidieaanvraag voor ‘RASL Compositions: Collaboration, Commitment and Creativity’ is opgesteld door Liesbeth Noordegraaf-Eelens (Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus University College), Roger Teeuwen (Willem de Kooning Academie) en Tamara Rumiantsev (Codarts Rotterdam). Noordegraaf-Eelens: “Het project biedt de mogelijkheid om op basis van de combinatie van wetenschappelijke en artistieke kennis samen te werken met maatschappelijke partners. We hopen met dit onderwijs bij te dragen aan het opleiden van professionals die weten hoe ze het imaginaire met het academische op een vruchtbare manier kunnen verbinden.”

Eén van de programma’s van RASL is de zogeheten Double Degree: een vijfjarig programma door middel waarvan een student een bacheloropleiding aan het ene instituut combineert met een andere aan één van de overige instellingen. Na het succesvol afsluiten ervan ontvangt de student twee volwaardige bachelordiploma’s. Op het niveau van de docenten bouwt ‘RASL Compositions: Collaboration, Commitment and Creativity’ voort op de ervaringen uit het Double Degree-programma. Docenten worden getraind en gekoppeld aan docenten van andere instellingen om zo bestaande paradigma’s open te breken.

Overigens komt de motivatie voor het onderwijsvernieuwingsproject voort uit de studenten: de mogelijkheden voor een Double Degree worden benut, maar zij constateren dat het onderwijs weliswaar multidisciplinair is, maar nog niet transdisciplinair. Een minor van 30 EC biedt RASL de mogelijkheid om niet alleen méér studenten kunstonderwijs én wetenschappelijk onderwijs aan te bieden, maar ook om in een geconcentreerd project een band op te bouwen met docenten en medestudenten van andere instellingen.

De in RASL samenwerkende instituten willen een centrale speler zijn in de kunst- en wetenschapssector in Rotterdam, met als doel veelzijdige en getalenteerde studenten te ondersteunen, innovatieve onderwijsstructuren te ontwikkelen en multidisciplinair onderzoek te bevorderen. RASL versterkt het internationale artistieke profiel van Rotterdam binnen kunst en wetenschap door de artistieke praktijken op een hoger niveau te brengen en de artistieke netwerken te verrijken.

‘Structuurdoorbrekend’ RASL-project ontvangt € 250.000 subsidie