Speelblessures bij conservatoriumstudenten

Speelblessures bij conservatoriumstudenten – het onderwerp staat dezer dagen opnieuw in de belangstelling. Vera Baadjou promoveerde er begin deze maand op aan de Universiteit van Maastricht. Uit haar onderzoek onder 170 studenten van vijf conservatoria blijkt dat 67 procent van de musici dagelijks last heeft van pijn in de armen, nek en rug. Dat trok de aandacht van de pers.

Student_Life_Stephanie Keizer_Codarts_Rotterdam“Pijnklachten van musici zijn algemeen bekend uit de literatuur,” reageert Stephanie Keizer, hoofd van Codarts Student Life. “Uiteraard komen die ook voor bij onze studenten.” Student Life-medewerkster Suze Steemers doet sinds mei vorig jaar in samenwerking met Erasmus MC promotieonderzoek naar Codarts-studenten Klassieke Muziek. Ze monitort de studenten drie jaar lang. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de prevalentie, incidentie en risicofactoren van gezondheidsklachten bij conservatoriumstudenten, om daarmee beter in te kunnen zetten op preventie.

Voor een duurzame muzikale carrière is het nodig uitval en blessures te voorkomen, aldus Codarts. Via het succesvolle programma Student Life biedt de kunsthogeschool haar studenten diverse voorzieningen die hen helpen hun prestaties te verbeteren en belemmeringen te voorkomen of weg te nemen, plus handvatten om een leven lang gezond te kunnen musiceren. Stephanie Keizer: “Daar horen blessurepreventie en -behandeling natuurlijk ook bij.”

Als het gaat over het voorkomen van blessures bij studenten, is Codarts een voortrekker. “Vera Baadjou bevestigde dat bij de verdediging van haar proefschrift,” weet Stephanie Keizer. Ze vervolgt: “Onze geïntegreerde multidisciplinaire aanpak is uniek in Nederland. Al in 2011 hebben wij het Performing Arts Health Centre opgericht. Dat telt onder anderen twee manueel therapeuten en een fysiotherapeut, die vier dagen per week in huis zijn. Zij bezitten gespecialiseerde kennis op het gebied van fysieke klachten van musici.”

Aan het Performing Arts Health Centre zijn tevens een (sport)diëtist, een psycholoog, een mental coach, een performance coach, een gehoorbeschermingsdeskundige en een logopedist verbonden. Studenten kunnen alle genoemde specialisten gratis consulteren.

Ook het onderwijs zelf besteedt aandacht aan blessurepreventie. “Health & Performance-programma’s zijn onderdeel van het curriculum van alle Codarts-opleidingen,” aldus Stephanie Keizer. “Op deze manier willen we de kennis over fysiek en mentaal gezond musiceren vergroten. Daarnaast proberen we het taboe te doorbreken dat je als musicus niet over speelblessures praat.”

Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_KM