Janine Stubbe over PEARL

Janine Stubbe, lector Performing Arts Medicine, gaf onlangs een interview over het Performing artists and Athlete Research Lab (PEARL) met Sport Knowhow XL. Ze besprak de missie en visie van PEARL met het grootste informatieplatform voor de zakelijke sportmarkt in Nederland:

Nieuw lab om blessures bij sporters en kunstenaars terug te dringen

door: Thomas van Zijl | 1 February 2018

Professorships_Janine_Stubbe_Codarts_RotterdamSporters, dansers, musici en circusartiesten hebben op z’n minst één ding met elkaar gemeen: ze moeten presteren onder grote druk en vragen het maximale van hun lichaam. Tijd om te rusten is er nauwelijks. Blessures door overbelasting liggen voortdurend op de loer. Codarts Rotterdam, de hogeschool voor de kunsten, zette samen met gerenommeerde partners onderzoekscentrum PEARL op, om klachten te voorkomen en de gezondheid van podiumkunstenaars te optimaliseren. 

PEARL staat voor Performing artists and Athlete Research Lab en ontvangt de komende acht jaar in totaal 1,6 miljoen euro subsidie van het Nationaal Regie Orgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA). Praktijkgericht is PEARL zeker, want de vragen die het lab gaat beantwoorden komen van de aangesloten organisaties zelf.

Field Labs
De muziek-, dans en circusopleidingen van Codarts zijn aangesloten, net als onder andere NOC*NSF, Feyenoord Academy, het Nationaal Ballet, het Rotterdams Philarmonisch Orkest en Circusstad Rotterdam. Het onderzoek dat PEARL verricht zal bij die partners zelf worden uitgevoerd, in zogenoemde Field Labs.

“Onze studenten weten dat ze beginnen aan een opleiding die fysiek veel van ze vraagt, maar ze willen tussentijds niet geblesseerd raken”, zegt Janine Stubbe, lector Performing Arts Medicine van Codarts en verantwoordelijk voor PEARL. “Door de belasting via verschillende metingen goed te monitoren hopen we de kans daarop aanzienlijk te verkleinen.”

Gemotiveerd tot op het bot
Stubbe ziet van dichtbij dat sporters en podiumkunstenaars het maximale vragen van hun lichaam en geest om een topprestatie neer te zetten. Hun passie is hun kracht en zwakte tegelijk. “Ze zijn tot op het bot gemotiveerd. Dat maakt het vinden van de balans tussen belasten en belastbaarheid ingewikkeld.”

Fysieke en sportmedische testen die worden uitgevoerd door sporttherapeuten en bewegingswetenschappers moeten deze zoektocht eenvoudiger maken. De onderzoeksgroep is divers, dus de metingen verschillen van aard. Het uithoudingsvermogen van een voetballer komt via een interval shuttle run test prima aan het licht, dat van een danser niet.

Sporters en podiumkunstenaars hebben graag meer inzicht in hun fysieke gesteldheid

Monitoring
Essentieel is dat de onderzoekers met brede instemming aan de slag gaan. Stubbe: “Alle betrokkenen zijn het erover eens dat monitoring goed is. Op korte termijn is een keer een wedstrijd of een voorstelling overslaan even vervelend, maar als daarmee een blessure voorkomen wordt of een carrière verlengd, dan is uiteindelijk iedereen daarmee gebaat.”

In aanloop naar PEARL voerden Stubbe en haar team verschillende pilotstudies uit. De respons van 85% noemt ze verheugend. Het geeft aan dat sporters en podiumkunstenaars graag meer inzicht hebben in hun fysieke gesteldheid. Die krijgen ze in de vorm van een persoonlijk dashboard dat alle gegevens nauwkeurig weergeeft.

Privacygevoelig
Of een artiest of atleet naar aanleiding van testresultaten actie onderneemt, blijft een eigen afweging. “Wat er met die gegevens gebeurt luistert heel nauw, zeker gezien de nieuwe Europese privacywetgeving. De onderzoekers vragen dus de artiest of atleet toestemming om de data te delen met zijn of haar (medische) begeleiders. Wij kunnen niemand dwingen om te rusten of juist extra oefeningen te doen, maar als uit metingen blijkt dat er een probleem is met het kniegewricht, is het nuttig als een fysiotherapeut dit weet.”

“Het is wel belangrijk een onderscheid te maken tussen klachten die voortkomen uit overbelasting en blessures die acuut optreden”

De missie van PEARL is duidelijk: het terugdringen van gezondheidsklachten en optimaliseren van prestaties. Toch houdt Stubbe er rekening mee dat er in eerste instantie een stijging van het aantal blessures plaatsvindt, omdat er zaken worden gemeten die voorheen niet geregistreerd werden. De daling zal pas op langere termijn inzetten. “Het is wel belangrijk een onderscheid te maken tussen klachten die voortkomen uit overbelasting en blessures die acuut optreden. Een voetballer die slachtoffer wordt van een tackle van achteren, daar valt helaas weinig aan te doen.”

De helft minder blessures
Toch wil ze zich wel wagen aan een voorspelling. Gedurende de looptijd van PEARL moet het aantal blessures als gevolg van overbelasting met de helft zijn afgenomen. “Dat is een mooie ambitie, maar wat ik misschien nog wel zwaarder vind wegen is dat de respons hoog blijft en dat we de vraag van de atleten, artiesten en organisaties leidend laten zijn.”

Klik hier voor meer informatie over het lectoraat Performing Arts Medicine van Janine Stubbe.

Codarts Reserch Performing Arts Medicine