Codarts en het Koninklijk Conservatorium intensiveren Klassieke Muziek samenwerking

Het Codarts en Koninklijk Conservatorium intensiveren hun samenwerking op het gebied van klassieke muziek. Deze samenwerking heeft als doel het onderwijsaanbod voor de studenten klassieke muziek zo in te richten dat zij van de sterke punten van beide instellingen kunnen profiteren. Hierbij wordt voortgebouwd op reeds bestaande gezamenlijke initiatieven, zoals het gemeenschappelijke symfonieorkest dat jaarlijks optreedt op het Gergiev Festival en onlangs nog een succesvolle reeks concerten gaf onder leiding van dirigent Jacques van Steen.

Per 1 maart treedt Wim Vos (hoofd klassieke muziek op het Koninklijk Conservatorium) als intendant in dienst bij zowel het Koninklijk Conservatorium als Codarts om deze samenwerking nader vorm te geven. Hij gaat zich richten op de artistiek-onderwijskundige visie van beide opleidingen en de inhoudelijke uitwerking daarvan, in nauw overleg met beide besturen en de dagelijkse leiding van de afdelingen. Van belang hierbij is het verder ontwikkelen en afstemmen van de curricula klassieke muziek, zodat studenten toegang krijgen tot het onderwijsaanbod op beide instellingen. Het uitgangspunt is dat de profielen van beide opleidingen zowel zelfstandig als elkaar versterkend opereren. Op 1 maart treedt tevens Marlon Titre (gitarist, componist, onderzoeker en momenteel hoofd masteropleiding bij de Fontys Academy of Music and Performing Arts in Tilburg) in dienst bij het Koninklijk Conservatorium als plaatsvervangend hoofd klassieke muziek. Bij Codarts zal Wim Vos nauw samenwerken met Irja Zeper (hoofd klassieke muziek) en Tamara Rumiantsev, die per 1 januari 2018 in dienst zal treden als hoofd onderwijs vernieuwing bij Codarts.