Opening Academisch Jaar

Codarts Rotterdam
Maandag 11 september
Grote Zaal van de Rotterdamse Schouwburg

Samuel Wuersten, lid van het College van Bestuur van Codarts, heet het publiek – genodigden, studenten, docenten, stafmedewerkers – dat de Grote Zaal van de Rotterdamse Schouwburg bijna helemaal vult van harte welkom. Gezien het internationale karakter van de Codarts-gemeenschap – de studentenpopulatie telt 62 nationaliteiten – is de voertaal vanmiddag Engels. Vervolgens geeft Samuel het woord aan Wilma Franchimon, de voorzitter van het College van Bestuur.

In haar speech staat connection ofwel verbinding centraal. “Er bestaan geen gewone mensen. Als ik deze zaal inkijk, zie ik een enorm scala aan individuen, met elkaar verbonden via Codarts, en dan voel ik me trots en overweldigd.” Ze spreekt over de verbinding tussen nieuwe en zittende studenten, over de verbinding met de stad, verbinding dankzij kunst. “Laten we allemaal heel speciale, verbonden, ongewone burgers zijn.” Graag geeft ze gehoor aan de oproep die de Akademie van Kunsten bij monde van de nieuwe voorzitter Gijs Scholten van Aschat heeft gedaan, meldt Wilma Franchimon tot slot. “Laten we kijken of ook wij allemaal een school kunnen bezoeken. Wij zijn rolmodellen. De nieuwe generatie moet het van ons horen, direct en met passie. Let’s make the real connection.”

Tijd voor podiumkunsten en -kunstenaars! Derdejaarsstudenten van de afdeling Uitvoerende Dans vertolken twee fragmenten uit het prachtige werk Bella Figura van choreograaf Jiří Kylián. Applaus!

TOTM_2018_Codarts_Rotterdam_Vrijthof

Daarna reikt Mathilde van den Hoogen, bestuurslid van de Van Beek-Donner Stichting, een Grada van Beek-Donner-beurs uit aan ‘de veelbelovendste vrouwelijke Master Muziek-studenten van dit studiejaar’, te weten Karin Timmerman (sopraan, Canadees/Nederlands) en Nathalie Theiller (fluit, Frans). “De oprichtster van de stichting, mevrouw Grada van Beek-Donner, had in 1948 een helder doel voor ogen: woningen voor alleenstaande vrouwen. Inmiddels biedt de stichting, in de geest van haar gedachtegoed, financiële steun aan vrouwen die geen beroep kunnen doen op de overheid of hun familie en toch een studie willen beginnen, afmaken of verdiepen. “

Op uitnodiging van Codarts vertelt schrijver en filosoof Dirk van Weelden – die meewerkte aan het boek Speelruimte voor klassieke muziek in de 21ste eeuw van Codarts-lector Micha Hamel – een door hem geschreven, absurdistisch verhaal. “In samenwerking met Ad Vinkenwereld, lid van de infra-akoestische werkgroep van de Nederlandse Academie voor Patafysica, heb ik eerder dit jaar een onderzoek uitgevoerd. Dat onderzocht de vraag: welke vorm van muziektheater presenteert zich in het geval van totale dissociatie tussen de live vertolking van een muzikaal werk en de manier waarop het aanwezig wordt gemaakt. […] Het resultaat van het onderzoek kan worden samengevat in deze eenvoudige termen: hoe kleiner de kans dat extreme geluiden worden herkend als een vorm van muziek, hoe groter de kans dat zich dramatische gebeurtenissen ontvouwen rondom de bron van deze geluiden.”

Hannah Lennox, dat is de naam van de derdejaarsstudente Circus Arts uit Glasgow, Schotland, die door Samuel Wuersten op het podium wordt geïnterviewd… over de Brexit. Zij zet haar resolute antwoorden extra kracht bij met fysieke hoogstandjes, ‘staand’ op haar handen.

Dan zingt singer-songwriter Joia (Rath), oud-studente van de afdeling Pop, twee gevoelige liedjes van haar debuutalbum, Living it Now. Ze wordt begeleid door gitarist Tjebbe Zeeman. Dat smaakt naar meer.

Maar de Rotterdamse wethouder van Onderwijs, Jeugd en Zorg, Hugo de Jonge, staat klaar voor zijn speech. Hij vindt het een eer hier te mogen spreken, zegt hij, in het bijzonder tot de nieuwe studenten, die beginnen aan ‘een geweldige kunstopleiding in onze prachtige stad’. Codarts is echt een voorbeeld voor en een weerspiegeling van de stad Rotterdam, aldus Hugo de Jonge. “Door zich beschikbaar te stellen voor de stad, levert Codarts een aanzienlijke bijdrage aan het creëren van de stad die Rotterdam zou willen zijn. Goed gedaan en dank u!” Hij besluit: “Heb een prachtig, inspirerend en succesvol schooljaar!”

Wilma Franchimon zal later opmerken: “We kunnen echt heel blij zijn dat we in Rotterdam een onderwijswethouder hebben die heel goed in beeld heeft dat Codarts, vanuit haar artistieke kracht, een heel belangrijke bijdrage levert aan de stad Rotterdam.”

Nieuws komt er van Sijbolt Noorda, de voorzitter van de Raad van Toezicht van Codarts. Hij meldt dat Wilma Franchimon is herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Met een anekdote: “Op mijn vraag aan de consultatiecommissie wat ze ervan zouden vinden als de Raad van Toezicht de voorzitter van het College van Bestuur zou herbenoemen, antwoordde één van hen: ‘U zou een probleem met ons krijgen als u de voorzitter niet zou herbenoemen’.”

Op de valreep neemt Job Greuter, student Muziektheater en Klassieke Muziek, bezit van het podium (en de microfoon), om zijn collega-studenten op te roepen dit schooljaar vooral naar elkaar te gaan kijken en luisteren.