Muziek aan de Basis

Muziekles geven aan kinderen in de naschoolse opvang? Of op de basisschool waar je werkt een bijzonder muziekproject starten? De zomercursus Muziek aan de Basis biedt zowel musici, als leraren in het basisonderwijs kennis van didactiek én van van het muziekonderwijs. In één zomer leer je grote groepen kinderen inspirerende muzieklessen te bezorgen.

Klik hier voor meer informatie.