Toelatingsprocedure

Om bij Codarts klassieke muziek te kunnen studeren dien je eerst auditie te doen. Op deze pagina vind je alles over de toelatingsprocedure.

Niet-EU studenten kunnen deelnemen aan een digitale voorselectie middels het insturen van een video.
Deze studenten dienen een link (URL naar Youtube/MySpace/Soundcloud) naar deze video toe te voegen aan hun inschrijvingsformulier via Studielink.
Na beoordeling van deze video zal de kandidaat worden afgewezen of toegelaten tot het reguliere toelatingsexamen te Rotterdam.

Voor kandidaten voor de bachelor Klassieke muziek worden de volgende eisen gesteld aan de in te sturen video:
– De video bevat minimaal twee werken uit verschillende stijlperioden
– De video duurt in totaal minimaal 8 minuten, maximaal 15 minuten.

Kandidaten zijn daarnaast zelf verantwoordelijk voor:
– Beschikbaarheid tijdens de auditiedata zoals deze staan vermeld op de website (http://www.codarts.nl/admission-procedure-km/)
– Mogelijkheid om naar Rotterdam te komen (denk hierbij aan alle benodigde reisdocumenten)