Introductie

Als muziek of dans je passie is, en je daar later misschien wel je beroep van wil maken, neem je al op jonge leeftijd les op een muziek- of dansschool. Daarnaast ga je gewoon naar school. Op een bepaald moment – je zit bijvoorbeeld in groep 8 van de basisschool of in het vierde leerjaar van het vmbo – wil je naar de havo of het vwo. Welke school kies je dan?

Je kunt naar een gewone havo/vwo gaan en ’s avonds en in de weekeinden op een privéschool muziek- of danslessen blijven volgen. Maar de Havo/vwo voor Muziek en Dans in Rotterdam is een stuk aantrekkelijker. Hier volg je namelijk de muziek- of danslessen binnen het normale dagelijkse rooster, zoals je ook de lessen van de overige vakken volgt. En dat heeft zo zijn voordelen. Je komt alvast een beetje in het ritme van een studie aan een conservatorium of een dansacademie. Verder hebben al je medeleerlingen net als jij iets met muziek of dans en zijn zij net als jij enthousiast en gemotiveerd. Dat geeft een heel speciale sfeer.

Lees meer

Onderbouw

De onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de Havo/vwo voor Muziek en Dans is zo ingericht dat de leerlingen optimaal worden voorbereid op de bovenbouw (ofwel tweede fase) van deze school. Daarnaast staat het programma garant voor een soepele overgang naar de bovenbouw van een andere middelbare school, mocht de studie aan de Havo/vwo voor Muziek en Dans onverhoopt moeten worden beëindigd.

Kenmerken van de onderbouw:
– geen samengestelde vakken;
– klassikaal onderwijs;
– gebruik van gangbare methodes;
– zo veel mogelijk huiswerk maken in de blokuren op school.

Bovenbouw

De Havo/vwo voor Muziek en Dans heeft ervoor gekozen om alleen de profielen Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij aan te bieden, omdat die een goede aansluiting bieden op het kunstvakonderwijs (hbo).
Leerlingen kunnen op grond van de zogeheten DAMU-regeling vrijgesteld worden van lichamelijke opvoeding en het profielkeuzevak.

Dans

Het dansonderwijs aan de Havo/vwo voor Muziek en Dans wordt verzorgd door de dansafdeling van Codarts. Die legt – al sinds haar oprichting in 1931 – het accent op hedendaagse dans, maar natuurlijk krijgt ook de training in klassieke dans (ballet) veel aandacht. Op de havo/vwo krijg je verder lessen in onder meer improvisatie/compositie, moderne jazzdans en caractêre, evenals dansoriëntatie en algemene muzikale vorming.

Muziek

Codarts is verantwoordelijk voor de inrichting van het muziekonderwijs aan de Havo/vwo voor Muziek en Dans. Naast de hoofdvaklessen op je instrument, dan wel zanglessen, krijg je op de havo/vwo lessen in gehoortraining, ritmische solfège, algemene muzikale vorming en muziekgeschiedenis. Aan de meeste hoofdvakken zijn (verplichte) samenspelactiviteiten gekoppeld, zoals koor, jeugdorkest, big band en ensembles.

Minder
Pagina_11 Pagina_11 Pagina_11

Toelating

Toelatingseisen havo/vwo
In principe is het mogelijk om in elk leerjaar te beginnen op onze school, maar het eerste of het vierde jaar verdient de voorkeur. In elk geval geldt dat je over voldoende aanleg en geschiktheid voor muziek of dans moet beschikken. Of dat inderdaad zo is, bepalen vakdocenten van Codarts. Je kunt auditie doen voor zowel muziek als dans, maar het is niet mogelijk beide opleidingen tegelijk te volgen (je moet dus voor één van de twee kiezen).

Tevens is vereist:

  • voor havo/vwo 1 een havo/vwo-advies van de basisschool;
  • voor havo 4 een overgangsbewijs van havo 3 naar 4 of een vmbo-diploma theoretische leerweg met een tweede moderne taal (Duits of Frans);
  • voor de overige leerjaren een overgangsbewijs van een gelijksoortige opleiding.
Open Nacht Pop_062_Codarts 2012 Open Nacht Pop_062_Codarts 2012 Open Nacht Pop_062_Codarts 2012

Praktische info

Codarts, de hogeschool die het muziek- en dansonderwijs op de Havo/vwo voor Muziek en Dans verzorgt, vraagt een bijdrage van € 385 per leerling per schooljaar. Daarnaast vragen we, net als veel andere scholen een jaarlijkse ouderbijdrage:
€ 175. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen ouders hierover nadere informatie.

Tegemoetkoming in de studiekosten

Voor een tegemoetkoming in de studiekosten bestaat een regeling, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Ouders van leerlingen van 12 tot 18 jaar kunnen aanspraak maken op deze tegemoetkoming. Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen een beroep doen op de Wet Tegemoetkoming Studiekosten 18+. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie en kunnen worden gedownload op internet: www.ib-groep.nl.

Havo/vwo voor Muziek en Dans

+31 10 217 11 00

cpbijl@codarts.nl

Kruisplein 26

3012 CC Rotterdam