Introductie

De Master Kunsteducatie is een tweejarige deeltijd hbo-opleiding voor kunstvakdocenten en professionals werkzaam in het kunsteducatieve werkveld. Tijdens de master combineer je studie en werk, leer je analytisch en kritisch kijken naar je eigen beroepspraktijk en ontwikkel je interdisciplinaire kennis en innovatieve vaardigheden. Na het behalen van je diploma beschik je over verdiepte theoretische en praktische kennis en vaardigheden. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld praktijkvragen kunt vertalen naar onderzoeksontwerpen.

De Master Kunsteducatie kent twee uitstroomprofielen:
1. Primair onderwijs
De focus ligt op het ontwerpen van kunst- en cultuurcurricula en gerelateerde leergebieden in het primair onderwijs. Je ontwikkelt je kennis, vaardigheden en inzichten over kunstonderwijs.
2. Voortgezet onderwijs
De focus ligt op het vergaren van kennis, vaardigheden en inzichten over kunstonderwijs in het voortgezet onderwijs met aandacht voor interdisciplinariteit, vakkenintegratie, nieuwe media en vaardigheden op het gebied van beoordelen.

 “Ik vond het interessant om mensen uit andere kunstdisciplines te ontmoeten, hun ideeën te horen en me te laten inspireren. De Master Kunsteducatie heeft me geholpen om een visie op circuskunst te ontwikkelen.” – Alumnus Master Kunsteducatie Soesja Pijlman

Lees meer

Jaar 1

In het eerste studiejaar behaal je 30 ECTS en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Reflectie op de kunsten: onderzoek in kunst aan de hand van gerichte vragen over bepaalde teksten/lezingen;
 • Onderwijsontwikkelaar: vaardigheden ontwikkelen voor curriculumontwerp en toetsing;
 • Onderwijsbegeleider: kennis, vaardigheden en toepassing co-teaching en/of begeleiding groepsleerkrachten PO of docenten in (kunst)onderwijssituaties;
 • Onderwijsbeoordelaar: kennis en vaardigheden om leerprocessen en leerresultaten in de kunstvakken zichtbaar en bespreekbaar te maken;
 • Onderzoeker: verdieping kennisonderzoek en theorievorming kunsteducatie.
 • In het tweede studiejaar (30 ECTS) kiezen de studenten hun uitstroomprofiel, Primair Onderwijs of Voortgezet Onderwijs.

Jaar 2

In het tweede studiejaar (30 ECTS) kiezen de studenten hun uitstroomprofiel, Primair Onderwijs of Voortgezet Onderwijs.

Uitstroomprofiel Primair Onderwijs

 • Kennis, vaardigheden en inzichten over kunstonderwijs in het primair onderwijs, gerelateerd aan eindtermen uitstroomprofiel primair onderwijs;
 • Schoolpracticum met aandacht voor curriculum en onderwijsorganisatie;
 • Eigen onderzoek, thesis en eindpresentatie.

Uitstroomprofiel Voortgezet Onderwijs

 • Kennis, vaardigheden en inzichten over kunstonderwijs in het voorgezet onderwijs, gerelateerd aan eindtermen uitstroomprofiel voortgezet onderwijs;
 • Schoolpracticum met aandacht voor curriculum en onderwijsorganisatie;
 • Eigen onderzoek, thesis en eindpresentatie.

Blended Learning

In het  curriculum van de Master Kunsteducatie is de ontwikkeling van nieuwe didactische werkvormen voor het PO en VO een belangrijk onderdeel. Vormen van blended learning, waaronder gamification, maken het onderwijs dynamischer, speelser en aantrekkelijker. Daarnaast zijn digitale media onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen en uitvoeren van veel eigentijdse kunstuitingen. De nieuwe elektronische leeromgeving gaat in het onderwijs een belangrijke rol spelen in de communicatie tussen docenten en studenten, de samenwerking van studenten aan onderzoek, het reflecteren op elkaars werk en de opbouw van de portfolio’s.

Werkveld

De Master Kunsteducatie voldoet aan de eisen van het landelijke opleidingsprofiel van het KVDO (het netwerk van de kunstvakdocentenopleidingen in Nederland), zoals vastgelegd door de Vereniging Hogescholen. Daarnaast sluit het profiel aan bij het in 2016 gepubliceerde landelijke beroepsprofiel van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), gemaakt in nauwe samenspraak met het werkveld. Dit beroepsprofiel geeft duidelijke richtlijnen over de gewenste bekwaamheden in het onderwijs.

Minder
Docent_Muziek_Teacher_Codarts_Rotterdam Docent_Muziek_Teacher_Codarts_Rotterdam Docent_Muziek_Teacher_Codarts_Rotterdam

Toelating

Studenten die een bachelor; Docent Muziek, Docent Dans, Docent Drama of een buitenlandse equivalent hebben afgerond én volgens de examencommissie over voldoende theoretische en praktische kennis beschikken, mogen meedoen aan het toelatingsprogramma van deze master.

Tijdens het toelatingsgesprek wordt gelet op de communicatieve, ondernemende en onderzoekende attitude van de kandidaat.

Kennisoverdracht_muziek_StefanMetz Kennisoverdracht_muziek_StefanMetz Kennisoverdracht_muziek_StefanMetz

Praktische info

Bereid je goed voor op een studie bij Codarts. Zie meer informatie voor de hoogte van het collegegeld, handige websites die je kunnen helpen bij  het vinden van een geschikte woonruimte, toelichting over studeren met een functiebeperking, en tips voor het aanvragen van een beurs. Deze pagina maakt je wegwijs in de verschillende faciliteiten die Codarts biedt.

Student_Life_content_Codarts_Rotterdam Student_Life_content_Codarts_Rotterdam Student_Life_content_Codarts_Rotterdam

Student life

Student Life is een begeleidingsprogramma dat bijdraagt aan een succesvolle en plezierige studieloopbaan. Student Life biedt informatie, opleiding, begeleiding en zorg. Wij helpen met het verbeteren van je prestaties en dragen bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, blessurepreventie en algemeen welzijn.

Je kunt bij ons terecht voor onder meer hulp bij huisvesting, begeleiding bij het vinden van de juiste verzekering, medische screenings, voedingsadvies en mentale begeleiding.
Het Student Life Team bestaat uit:

 • Het Performing Arts Health Centre team (PAHC),
 • Verschillende studieloopbaanbegeleiders
 • Een studentendecaan

Het International Office is ook onderdeel van Student Life.

We werken nauw samen met collega’s die bekend zijn met de hoge eisen van de beroepsgroep. Denk aan wetenschappers, docenten en de artistieke staf. We ondersteunen de individuele behoeften van iedere student. Hierbij besteden we ook aandacht aan de diversiteit binnen de podiumkunsten en binnen de verschillende culturele achtergronden.

Ons Student Life-programma is gebaseerd op vier onderling verbonden pijlers:
1. Onderzoek
2. Onderwijs
3. Ondersteunende diensten en faciliteiten
4. Research & development

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op door te mailen naar studentlife@codarts.nl.

Master Kunsteducatie

+31 10 217 11 00

codarts@codarts.nl

Kruisplein 26

3012 CC Rotterdam