Introductie

De Master Kunsteducatie van Codarts maakt deel uit van het nieuwe Center of Knowledge in Music Education (CKME), een samenwerkingsverband van Codarts en Koninklijk Conservatorium Den Haag. In het CKME is het palet aan educatieve opleidingen van beide conservatoria bijeengebracht.

De Master Kunsteducatie die Codarts aanbiedt, heeft twee uitstroomprofielen: Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. De opleiding kwalificeert en professionaliseert haar studenten dusdanig dat zij na het behalen van hun diploma over verdiepte theoretische en praktische kennis en vaardigheden beschikken m.b.t. zowel kunst en cultuur als kunsteducatie.

Lees meer

Jaar 1

In het eerste studiejaar (30 ECTS) volgen alle studenten hetzelfde programma. Dat telt vijf actuele discoursen, die zijn gerelateerd aan even zoveel leerdomeinen:

 • Reflectie op de kunsten: onderzoek in kunst aan de hand van gerichte vragen over bepaalde teksten/lezingen;
 • Onderwijsontwikkelaar: vaardigheden ontwikkelen voor curriculumontwerp en toetsing;
 • Onderwijsbegeleider: kennis, vaardigheden en toepassing co-teaching en/of begeleiding groepsleerkrachten PO of docenten in (kunst)onderwijssituaties;
 • Onderwijsbeoordelaar: kennis en vaardigheden om leerprocessen en leerresultaten in de kunstvakken zichtbaar en bespreekbaar te maken;
 • Onderzoeker: verdieping kennisonderzoek en theorievorming kunsteducatie.

Jaar 2

In het tweede studiejaar (30 ECTS) kiezen de studenten hun uitstroomprofiel, Primair Onderwijs of Voortgezet Onderwijs.

Uitstroomprofiel Primair Onderwijs

 • Kennis, vaardigheden en inzichten over kunstonderwijs in het primair onderwijs, gerelateerd aan eindtermen uitstroomprofiel primair onderwijs;
 • Schoolpracticum met aandacht voor curriculum en onderwijsorganisatie;
 • Eigen onderzoek, thesis en eindpresentatie.

Uitstroomprofiel Voortgezet Onderwijs

 • Kennis, vaardigheden en inzichten over kunstonderwijs in het voorgezet onderwijs, gerelateerd aan eindtermen uitstroomprofiel voortgezet onderwijs;
 • Schoolpracticum met aandacht voor curriculum en onderwijsorganisatie;
 • Eigen onderzoek, thesis en eindpresentatie.

Blended Learning

In het  curriculum van de Master Kunsteducatie is de ontwikkeling van nieuwe didactische werkvormen voor het PO en VO een belangrijk onderdeel. Vormen van blended learning, waaronder gamification, maken het onderwijs dynamischer, speelser en aantrekkelijker. Daarnaast zijn digitale media onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen en uitvoeren van veel eigentijdse kunstuitingen. De nieuwe elektronische leeromgeving gaat in het onderwijs een belangrijke rol spelen in de communicatie tussen docenten en studenten, de samenwerking van studenten aan onderzoek, het reflecteren op elkaars werk en de opbouw van de portfolio’s.

Werkveld

De Master Kunsteducatie voldoet aan de eisen van het landelijke opleidingsprofiel van het KVDO (het netwerk van de kunstvakdocentenopleidingen in Nederland), zoals vastgelegd door de Vereniging Hogescholen. Daarnaast sluit het profiel aan bij het in 2016 gepubliceerde landelijke beroepsprofiel van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), gemaakt in nauwe samenspraak met het werkveld. Dit beroepsprofiel geeft duidelijke richtlijnen over de gewenste bekwaamheden in het onderwijs.

Minder
Kennisoverdracht_muziek_piano Kennisoverdracht_muziek_piano Kennisoverdracht_muziek_piano

Toelating

Studenten die een bachelor; Docent Muziek, Docent Dans, Docent Drama of een buitenlandse equivalent hebben afgerond én volgens de examencommissie over voldoende theoretische en praktische kennis beschikken, mogen meedoen aan het toelatingsprogramma van deze master.

Voorafgaand aan dit toelatingsprogramma schrijven de kandidaten een studieplan met daarin de volgende elementen: (1) een toelichting van de interesse in kunsteducatie (2) een conceptplan voor het artistieke onderzoek dat de kandidaat van plan is te verrichten gedurende deze master. Tijdens de toelating bespreken de kandidaten hun studieplan met twee beoordelaars. Tijdens de toelating wordt gelet op de motivatie van de kandidaat en het vermogen tot professionele reflectie.

 

 

 

Kennisoverdracht_muziek_StefanMetz Kennisoverdracht_muziek_StefanMetz Kennisoverdracht_muziek_StefanMetz

Praktische info

Bij studeren op Codarts komt een hoop kijken. Op deze pagina vind je onder het kopje “meer informatie” alle belangrijke informatie bij elkaar. Informatie over de hoogte van het collegegeld, handige websites die je kunnen helpen bij  het vinden van een geschikte woonruimte, toelichting over studeren met een functiebeperking, en tips voor het aanvragen van een beurs. Deze pagina maakt je wegwijs in de verschillende faciliteiten die Codarts biedt.

Student_Life_content_Codarts_Rotterdam Student_Life_content_Codarts_Rotterdam Student_Life_content_Codarts_Rotterdam

Student life

Student Life is een begeleidingsprogramma dat bijdraagt aan een succesvolle en plezierige studieloopbaan. Student Life biedt informatie, opleiding, begeleiding en zorg. Wij helpen met het verbeteren van je prestaties en dragen bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, blessurepreventie en algemeen welzijn.

Je kunt bij ons terecht voor onder meer hulp bij huisvesting, begeleiding bij het vinden van de juiste verzekering, medische screenings, voedingsadvies en mentale begeleiding.
Het Student Life Team bestaat uit:

 • Het Performing Arts Health Centre team (PAHC),
 • Verschillende studieloopbaanbegeleiders
 • Een studentendecaan

Het International Office is ook onderdeel van Student Life.

We werken nauw samen met collega’s die bekend zijn met de hoge eisen van de beroepsgroep. Denk aan wetenschappers, docenten en de artistieke staf. We ondersteunen de individuele behoeften van iedere student. Hierbij besteden we ook aandacht aan de diversiteit binnen de podiumkunsten en binnen de verschillende culturele achtergronden.

Ons Student Life-programma is gebaseerd op vier onderling verbonden pijlers:
1. Onderzoek
2. Onderwijs
3. Ondersteunende diensten en faciliteiten
4. Research & development

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op door te mailen naar studentlife@codarts.nl.

Master of Education in Arts

+31 10 217 11 00

codarts@codarts.nl

Kruisplein 26

3012 CC Rotterdam