Lectoraten

Codarts heeft drie lectoraten:

Naamloos

Lector Janine Stubbe

Performing Arts Medicine
jhstubbe@codarts.nl
+31 6 21 15 78 21

 

Podiumkunstenaars vragen het uiterste van zichzelf om tot maximale prestaties te komen. Fysiek worden dansers, musici en circusartiesten op de proef gesteld door de vele vlieguren die gemaakt moeten worden. Daarnaast is de mentale druk groot. Elke dag moet een topprestatie geleverd worden onder het toeziend oog van een kritisch publiek. Uitval door blessures en mentale klachten ligt bij deze doelgroep daarom op de loer. Codarts heeft op 1 september 2014 het lectoraat Performing Arts Medicine opgericht en dr. Janine Stubbe benoemd tot lector Performing Arts Medicine. Zij verricht toegepast onderzoek naar de fysieke en mentale belasting van dansers, musici en circusartiesten. Vijf onderzoeksvragen staan daarbij centraal:

  • Wat is de omvang en aard van blessures en mentale klachten bij Codarts-studenten?
  • Wat zijn risicofactoren voor het ontstaan van blessures en mentale klachten?
  • Welke interventies zijn effectief bij het voorkomen van blessures en mentale klachten?
  • Welke interventies zijn effectief bij het optimaliseren van podiumprestaties?
  • Hoe kan het return-to-perform traject geoptimaliseerd worden?

Binnen het lectoraat werken onderzoekers, promovendi, docenten en studenten van Codarts en samenwerkingspartners gezamenlijk aan kennisontwikkeling. Op nationaal niveau werkt het lectoraat samen met de Hogeschool van Amsterdam, het Erasmus MC (afdeling huisartsgeneeskunde), TNO (afdeling Life Style), VU Bewegingswetenschappen, de TU Eindhoven, Het Nationaal Ballet, Scapino Ballet Rotterdam en het National Centre for Performing Arts (NCPA). Internationaal zal worden samengewerkt met het Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (Londen), University of Wolverhampton en University of Calgary (School of Creative and Performing Arts). Naast haar werkzaamheden bij Codarts is Janine werkzaam als lector Sportzorg bij de Hogeschool van Amsterdam. Daar houdt zij zich bezig met het voorkomen en behandelen van blessures bij talentvolle sporters en topsporters.

Micha_Hamel

Micha Hamel

Performance Practice

 

Kerngedachte

Innovatie curriculum Klassiek als gevolg van de maatschappijbrede overgang van een betekeniscultuur naar ervaringscultuur. De westerse klassieke-muziekpraktijk is druk aan het ontgrenzen. In vele opzichten wordt getracht de beleving van het publiek te intensiveren, dan wel aan betekenis te laten winnen door de muziek te verbinden met theatraliteit, andere kunstvormen of maatschappelijke thema’s. Dergelijke ingrepen zijn meestal bedoeld om de kunstmuziek een nieuwe glans te geven, want de aspiraties om klassieke muziek te willen ont-elitiseren of zelfs te herformatteren ontspringen niet enkel aan een ruimhartig artistiek-sociaal ideaal, als wel aan de macroculturele overgang van een betekeniscultuur naar een ervaringscultuur, die de leidende rol van de kunstmuziek heeft verkleind.

Codarts riep daarom in september 2010 een lectoraat in het leven dat nauwkeurig onderzoek moest doen naar nieuwe richtinggevende en noodzakelijke ontwikkelingen voor de concertpraktijk. De lector die dit onderzoek volvoerde was Micha Hamel, componist en dichter, en tevens werkzaam als uitvoerend musicus, programmeur, muziektheatermaker en bedenker van interdisciplinaire projecten. Het lectoraat deed onderzoek door middel van twee werkvormen: proefopstellingen van nieuwe configuraties tussen inhoud, uitvoerders en publiek, en workshops waarin met studenten naar nieuwe mogelijkheden voor de concertpraktijk werd gezocht. Het lectoraat werd op 31 december 2014 formeel afgesloten. Micha Hamel houdt zich momenteel bezig met het ontwerpen van de implementatie van onderzoeksresultaten in het curriculum Klassieke Muziek. De resultaten zullen uiterlijk 1 juni 2017 geïmplementeerd zijn in het curriculum van Klassieke Muziek.

Jaco_vanden_Dool

Jaco van den Dool

Blended Learning

 

 

Kernwoorden

Innovatie in educatie, digitale leermiddelen, traditioneel Kunstvakonderwijs, leerstrategieën, lichamelijkheid.

Lectoraatopdracht

Students live in a world of unlimited access to information. In a diversity of ways, they absorb and process this information with blended modes of learning, drawing on a variety of digital tools and sources. Within the professorship Blended Learning, Codarts undertakes innovative work to research the ways in which digital tools can improve student engagement, study results, and learning strategies within the more traditional education in the fields of dance, music and circus.

Lectoraatbeschrijving

Het lectoraat zal onderzoek doen naar de wijze waarop studenten gebruikmaken van digitale leermiddelen, hoe ze daarvan leren en wat ze daarvan leren. Het onderzoeken van de wijze waarop studenten studeren en de verbetering van het artistieke leerproces door middel van digitale leermiddelen zal een speerpunt worden van het lectoraat Blended Learning van Codarts.