Innovation in arts education

In deze programmalijn wordt onderzoek gedaan betrekking hebbend op nieuwe vormen van leren op het gebied van muziek, dans en circus. Er is daarbij een grote focus op de ‘blended learning’, de vermenging van het traditionele kunstvakonderwijs met digitale leermiddelen en leerprocessen, aansluitend bij de (digitale) leefwereld van de huidige generatie studenten.

Jaco van den Dool: Blended Learning