Meelopen

ALLE MEELOOPWEKEN TUSSEN NOVEMBER 2017 EN APRIL 2018 ZITTEN VOL, ER KAN NIET MEER WORDEN INGESCHREVEN VOOR 2017-2018. Houd de site en onze Facebook in de gaten voor nieuwe data, die vanaf september 2018 online zullen komen.

Tijdens een participatieweek heb je de kans om de opleiding in de praktijk te leren kennen. Gedurende het academisch jaar bestaat deze mogelijkheid van november tot april. Je kan kiezen om in een actieve of in een passieve participatieweek de lessen van de eerstejaarsstudenten te volgen. Een aanvraag indienen kan enkel door de onderstaande velden in te vullen. Echter, een aanvraag indienen betekent niet altijd een garantie om tot een participatieweek toegelaten te worden. Om de kwaliteit van de lessen te garanderen hanteren wij strikte criteria over het maximum aantal deelnemers en de geschikte periodes. Wij laten om de twee weken maximum 2 deelnemers per participatieweek toe.

Criteria toelating voor een actieve participatieweek (uitwisseling of een stage):

 • minimum leeftijd van 17 jaar of  in het examenjaar afstuderen aan een middelbare opleiding;
 • participatie betekent dat je gedurende een volledige week deelneemt aan alle lessen;
 • vanwege de veiligheidsvoorschriften (technische lessen) of omwille van lopende projecten (Kunst-en theorielessen) kan elke docent op eender welk moment beslissen of de kandidaat actief deelneemt of enkel toegelaten wordt om de lessen te observeren.

Toelating tot een passieve introductie:

 • indien jonger dan 17 jaar of student in een lager studiejaar dan het afstudeerjaar van de middelbare opleiding;
 • elke aanvraag voor een verblijf korter dan één week;
 • observatie van alle technische lessen;
 • observatie van theorie- en kunstlessen indien de docent hiermee instemt.

Aanmeldformulier participatieweek Circus

 • Application participatie week

  Ik wil me aanmelden voor een participatieweek / I want to apply for a participatie week on:
 • Add a row